نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

در جست وجوی خدا (غایت کاوش های علمی بشر)

23,000 تومان

   آرتور رابرت پیکاک

   علی بازیاری شورابی

نويسنده كشيش، الهي دان و بيوشميست (2006-1924) بود.

در اين كتاب كه در سال 2001 نوشته است و برنده ي جايزه ي تمپلتون شده، سعي كرده است با زباني ساده بين علم و دين پلي ايجاد كند.

رقص جهان از اسطوره های آفرینش تا انفجار بزرگ

32,000 تومان

نویسنده : مارسلو گلیسر مترجم : علی بازیاری شورابی

از ابتدای پیدایش تاریخ بشر همواره این پرسش اساسی را مطرح کرده است که آغاز هستی چگونه بوده است. تا آنجایی که ما میدانیم هر فرهنگ و تمدنی اعم از گذشته و حال این پرسش را در خاطر داشته و به آن پاسخ خاص خود را داده است.

این پرسش که چرا به جای “نیستی”،”هستی” وجود دارد پرسشی است که از اسطوره های آفرینش تمدن های پیش از علم گرفته تا  نظریه های مدرن مربوط به کیهان شناسی، همواره اسطوره سازان دانشمندان و مذهبیان و فیلسوفان را وسوسه نموده و آنها را آرام نگذاشته است. در این کتاب ما ضمن این که برای گشودن این راز بزرگ به عقب بر میگردیم و پا جای پای گذشتگان میگذاریم حیرت خود را نیز در مواجهه با پاسخ هایی که تخیل بشر به معمای آفرینش داده است دو چندان میکنیم.

استعاره های زیبا و سمبل گرایی غنی که نشان دهنده جهان شمول بودن افکار بشر است، مرزهای بین علم و مذب را در می نوردند و آنها را به همی پیوند میزنند با این حال این جهان شمولی خود، نشان دهنده برخی محدودیت های تخیل بشری است. در این کتاب سعی میشود تا بیشتر قوه تخیل خواننده کمک گرفته شود. همانطور که برای لذت بردن از یک سمفونی نیازی نیست تا شنونده یک پارتینور (score) موسیقی را بخواند در اینجا نیز نیازی به تسلط خواننده بر فرمول های پیچیده فیزیک نیست. امیدوارم این کتاب، برگردان خوبی از زبان طبیعت بوده و اعتبار آن چنان باشد که شما را هم در لذتی سهیم کند.