نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

درآمدی کوتاه به مغز

48,000 تومان

نام نویسنده : عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین دلمونت

نام مترجم : محمد یوسفی

توجه به مغز و دستاوردهای عظیمی که طی دهه های اخیر نصیب دانشمندان شده است نتایجی تاثیر گذار در همه حوزه های دانش بشری داشته است؛ از زدودن بسیاری از خرافات نزد عامه مردم گرفته تا هوشیار شدن محققان در حوزه های علوم انسانی و فلسفه، در عصر حاضر، هر مطالعه و تحقیقی که چنین دستاوردهایی را نادیده بگیرد در مقطعی ناگزیر به تصحیح مفروضات خود خواهد بود. پس خردمندانه این است که پیش از به کار بستن مغزمان در هر تحقیقی - چه علمی چه فلسفی - ابتدا با آن آشنا شویم! این کتاب مدخلی است بر این مهم...

بخشی از مقدمه مولفان:

این کتاب برای خواننده ی فرهیخته و باهوش است. ما تلاش کردیم تا حد ممکن از اصطلاحات تخصصی کمتر استفاده کنیم، با این حال از دشواری متن چندان کم نشده است. تاکید ما بر دیدگاه علمی است: هدف رهنمونی خواننده از حالت فرضی بی اطلاعی به سطح درک سلول ها، نورون ها، مغز و عملکردهای مغزی نظیر آگاهی و توضیح رشد و نمو سیستم عصبی و به موازات آن ذهن است. سعی بر این بوده که تا حد ممکن کتاب به روز باشد، در نتیجه با حجم عظیمی از تحقیقات در این حوزه از علم مواجه شده ایم.چون از برخی از جوانب مغز حقایق اندکی داریم، تنها می توانیم ایده هایی را عرضه کنیم؛ گرچه تمام این ایده ها مبتنی بر دانش علمی موجودند. ما مولفان این کتاب عصب شناس و نورولوژیست هستیم و هر روز با مغز سر و کار داریم. از این رو، برخی از ایده های ارائه شده در این کتاب نشئت گرفته از تفکرات خودمان است. تلاش کرده ایم که تا حد ممکن مفهوم های موازی لازم برای درک کارکردهای مغز را توضیح دهیم؛ به ویژه آنجا که ارتباط مستقیمی با علوم عصب شناختی ندارند. اندیشه هایمان روی کاغذ برایمان تجربه ی شگفت انگیزی بود. امیدواریم به همان اندازه که ما از نوشتنش لذت بردیم، شما از خواندنش لذت ببرید.