نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

روند نهضت های ملی و اسلامی در ایران

350,000 تومان

غلامرضا انصاف پور

آنچه در موضوع های مباحث این کتاب پیگیری شده همه در تبیین روند تاریخی و شرح چگونگی تطور نهضت های ملی و نبردهای طبقاتی است. از این روی در سراسر آن با مفاهیم و قواعد و ضوابطی برخورد می شود که تمامی از مبانی و اصول تاریخ شناسی و جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود.

سرفصل های کتاب: بخش نخست: دولت در رابطه با طبقات ملت بخش دوم: حزب شعوبیه بخش سوم: نهضت فکری معتزله بخش چهارم: نهضت شعوبیه بخش پنجم: پدیده تصوف بخش ششم: خروج های خوارج بخش هفتم: نهضت های علوی یاران (زیدیه) بخش هشتم: رستاخیر ابومسلمیان (سیاه پوشان) بخش نهم: ادامه روند نهضت های ملی و طبقاتی و دنباله دویست سال پیکار برای آزادی و استقلال بخش دهم: سرخ درفشان مزدکی (خرم دینان) بخش یازدهم: بردگی در نظام تولید فئودالی - از اسلام تا یورش مغول بخش دوازدهم: نبردهای طبقاتی زنگی یاران - از اعتلا به دولت تا شکست و سقوط بخش سیزدهم: نبردهای طبقاتی دولت انقلابی قرمطیان بخش چهاردهم: مبارزه نهان روشانه فرهنگی اخوان الصفا برای ترویج اصول شناخت بخش پانزدهم: نهضت اسماعیلیان (نزاری) بخش آخر: و به فرجام

ساخت دولت در ایران از اسلام تا یورش مغول

400,000 تومان

غلامرضا انصاف پور

یک واقعیت آشکار این است که ظهور تمام پیامبرها در جوامع مبتنی بر نظام برده برداری بوده ،به ویژه در موقعی که ستم طبقاتی در اوج خود ،سیر می کرده است . چنان که ابراهیم در بابل و موسی در مصر و عیسی در قلمرو روم و بالاخره حضرت محمد(ص) در عربستان بعثت کردند .

درآن زمان ها با وجود شدت ستم طبقه ای بر طبقه ی دیگر ،آن چه می توانست مطرح باشد ،رفع این ستم و دفع شرارت های ضد اجتماعی طبقه ی حاکم بود . اسلام نیز با همان ویژگی ها و در همان مقتضیات به ظهور رسید . بنا بر این ،از لحاظ تاریخی زمینه ی حل مسئله ی اختلاف طبقاتی وجود نداشت ،بلکه هدف آن دین،استقرار دموکراسی سیاسی و حقوقی بود .

... متأسفانه،این دموکراسی سیاسی و حقوقی، با قلب ماهیت اجتماعی اسلام به امپراتوری های بنی امیه و بنی عباس و همانند های بعدی آن و با شدت یافتن دوباره ی امتیازات طبقاتی ،کارایی خود را از دست داد .

علی رغم آن که اسلام ،کسانی را که زر و سیم می اندوزند و دست رنج مردم را به صورت سرمایه به خود ،اختصاص می دهند وآن را در راه رستگاری همگان به کار نمی برند ،به عذابی سخت تهدید کرده:"والذین یکنزون الذهب والفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله،فبشرهم بعذاب الیم". می بینیم از همان زمان معاویه،چنان ستمگری هایی به خاطر اندوختن زر و سیم و غارت دست رنج مردم رواج پیدا می کند که هیچ کس بر مال و جان خود ،امان نمی یابد .

برای آن که معلوم باشد که اسلام تا چه حد با سیم و زراندوزی و سرمایه ،مخالف است ،یک خبر دیگر هم در این جا آورده می شود:در کتاب "وافی"به نقل از کتاب "تهذیب"ِ شیخ توسی (قرن سوم )نوشته:"حضرت صادق فرمود:هیچ گاه ،هیچ کس نمی تواند ده هزار درهم نقد از راه حلال جمع کند " . و باز امام صادق می فرماید:"خدا اگر سی هزار درهم نقد به بنده ای داد،خیر او را نخواسته است ".