در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سوسیالیسم (درآمدی کوتاه)

160,000 تومان

نویسنده: مایکل نیومن

ترجمه: حمیدرضا مصیبی

امروزه اکثر مردم سوسیالیسم را یک ایدئولوژی منسوخ می دانند. در این مقدمه بسیار کوتاه، مایکل نیومن در پی آن است که ایده سوسیالیسم را در بستری مدرن برای خوانندگان امروزی قرار دهد. او ایده های سوسیالیستی را در چارچوب تحول تاریخی آن از انقلاب فرانسه تا امروز توضیح می دهد و تلاش های عملی برای اجرای سوسیالیسم را بررسی می کند.

این کتاب نه صرفاً تاریخ دیگری از ایده‌های سوسیالیستی، بلکه رویکردی متفاوت را هدف قرار می‌دهد که به عمل و همچنین نظریه می‌نگرد - با تمرکز بر تقابل بین کمونیسم و ​​سوسیال دموکراسی. رابطه بین سوسیالیسم و ​​مفاهیم دموکراسی، آزادی و برابری نیز مورد بحث قرار گرفته است. نیومن با پرداختن به اشکال معاصر سوسیالیسم موضوع را کاملاً به روز می کند. در حالی که تمرکز کتاب بر اروپا و اتحاد جماهیر شوروی است، در زمینه جغرافیایی وسیع تری قرار دارد. رویکرد تازه نیومن به این موضوع، خواننده را قادر می سازد تا سوسیالیسم را دوباره ارزیابی کند.