در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

درآمدی بر مسیحیت

تومان
  • نویسنده: لیندا وودهد

  • مترجم: محمدکاظم مهاجری

لیندا وودهد دارای دکترای الهیات و استاد جامعه‌شناسی دین در دانشگاه لاکنستر انگلیس، در این کتاب با بررسی مضامین و بن مایه های کلیدی زندگی و تفکر مسیحی، به منابع و قوانین بنیادینی اشاه می کند که مسیحیان با آن سروکار دارند. کتاب او از هفت فصل تشکیل شده است. فصل اول طرحی اجمالی از راه‌هایی است که عیسی به یاری آن تفسیر شده است و نقش حیاتی ای را که این تفاسیر در تعیین حد و مرزهای تفکر مسیحی ایفا می کند، به دست می دهد. فصل دوم در ادامه مطالب مقدماتی، حول مسیحیت می چرخد تا نشان ها، داستان ها، نمادها و آیین هایی را بازشناسی کند که به عنوان قالب های ساختاری اصلی دین به کار می روند. فصل های سوم و چهارم مسیری را دنبال می کند که در آن گرایش های مختلف درون مسیحیت به لحاظ تاریخی تا آغاز عصر جدید ادامه می یابد. فصل سوم به دو نمود تاریخی بسیار مهم مسیحیت راجع به قدرت یا نیروی برتر معطوف است؛ مسیحیت کلیسایی و مسیحیت انجیلی. فصل چهارم شکل گیری و بسط اشکال مسیحیت را با نگاهی درونی تر مورد بررسی قرار می دهد و مسیحیت عرفانی را می کاود. فصل پنجم روایتی است از مسیحیت در عصر مدرن و برخوردها و تزاحم های جدی میان عقل و کلیسا و مباحث مربوط به آزادی انسان. در فصل ششم به جایگاه مسیحیت خارج از دنیای غرب پرداخته می شود و فصل هفتم، نقش زنان و مردان و نگاه متوازن جنسیتی را در مسیحیت بررسی می کند.

شمنیسم؛ فنون کهن خلسه

600,000 تومان
میرچا الیاده مترجم: محمدکاظم مهاجری

کتاب حاضر پژوهشی تحلیلی درباره شمن و شمنگرایی و آیین ها، آداب و رسوم این آیین کهن و اساطیری است. شمنیسم پدیده دینی سیبری و آسیای مرکزی است. در سراسر این قلمرو حیات جادویی دینی جامعه حول شخصیت شمن متمرکز است که نه تنها جادوگر و حکیم ساحر بلکه شفادهنده، معجزه گر و هادی ارواح به دنیای مردگان، عارف و شاعر نیز هست. این وضعیت در سایر نقاط آسیا، در اقیانوسیه، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و در میان اقوام هندی و اروپایی نیز یافت می شود. میرچا الیاده مورخ ادیان با تبحر و با رویکردی جامعه شناختی، قوم شناختی و روانشناختی جهانبینی و عقاید و رسوم شمنها را توضیح میدهد و درخصوص مهارتها، فنون، نمادها و اساطیر شمنیسم بحث می کند. از نظر الیاده شمنیسم در معنای دقیق آن، فن خلسه یا مهارت فرو رفتن به حالت خلسه است.