در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

فیزیک نوین و توانایی های ذهنی بشر

تومان

   اولیویه کوستا دو بورگارو ، میشل کازناو و امیل نوئل

   محمدفرهاد رحیمی و حمیده لطفی نیا

این کتاب قصد دارد بین علوم محض، به ویژه فیزیک کوانتومی و نسبیت و حساب احتمالات و علوم ماوراالطبیعه یا متافیزیک و فراروان‌شناسی و امثال آن‌ها پلی ارتباطی ایجاد کند.

مسائل مطرح در این کتاب مسائلی است که طی سال‌های متمادی و به ویژه در عصر حاضر همیشه مورد بحث بوده است. البته ما قصد نداریم دو مبحث فیزیم و متافیزیک را یکی کنیم بلکه هدفمان این است که ثابت کنیم این دو می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و از این رهگذر جرقه اندیشه نوینی را در ذهن خواننده بزنیم تا به ارتباط میان توانایی‌های فراطبیعی ذهن بشر و دنیای مادی پی ببرد.