در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مکاتیب سنائی

تومان
ابوالحسن المجدود بن آدم سنایی غزنوی باهتمام و حواشی و تصحیح نذیر احمد چاپ اول 1362 400ص جلد سخت زرکوب بسیار کمیاب

از سنایی شاعر دوران ساز و پرآوازه قرن ششم علاوه بر اشعار او آثاری به نثر باقی مانده که محدود به چند نامه است و استاد نذیر احمد آنها را جمع آوری کرده و نام مکاتیب سنایی را بر آنها گذاشته است. نثر این کتاب بینابین و درواقع نمونه ای است از نثر منشات و ترسلات در این دوره که از نثر مرسل فنی تر است. هرچند مکاتیب سنایی تمام مختصات نثر فنی را کم و بیش داراست اما از مقایسه اجمالی آن با دیگر آثار منثور این دوره در می یابیم که مختصات نثر مصنوع در آثار قبل از آن ـ مانند چهار مقاله نظامی عروضی، کم رنگ تر و در آثار بعد از آن، مانند منشات خاقانی، پررنگ تر است؛ یعنی ضمن اینکه سیر تکاملی نثر را از ساده به مصنوع نشان می دهد، بیانگر این است که سنایی در کاربرد مختصات نثر فنی جانب اعتدال را فرو نگذاشته است.