در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

درآمدی کوتاه به فلسفه ذهن

38,000 تومان
نیل کمبل مترجم: محمد یوسفی

ماهیت ذهن و ارتباط آن با بدن (مغز)، یکی از ژرف‌ترین مسائل فلسفه‌ی جدید و معاصر است. درآمدی کوتاه بر فلسفه‌ی ذهن با زبانی ساده و با ذکر مثال‌های گویا، شما را با مهم‌ترین نظریه‌های فلسفی در این باره آشنا می‌کند. نویسنده در این کتاب با اشاره به ابعاد سه‌گانه‌ی مسئله‌ی ذهن‌ـ‌بدن، یعنی ابعاد هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و معناشناختی، توجه خود را عمدتاً به مسئله‌ی هستی‌شناختی معطوف می‌کند. فصل نخست به بررسی نقادانه‌ی دوگانه‌گرایی اختصاص دارد، اما در بیشتر فصل‌های بعدی روایت‌های مختلف از فیزیکالیسم بررسی و نقد می‌شوند. هدف این کتاب رسیدن به نتیجه‌ای له یا علیه نظریه‌ای خاص در باب ذهن نیست، بلکه تلاش بر این است که نقاط قوت و ضعف هریک از دیدگاه‌ها بیان شوند.