در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

بیان الحقایق

180,000 تومان
رشیدالدین فضل الله همدانی تصحیح: هاشم رجب زاده

خواجه رشیدالدین فضل الله

تومان
هاشم رجب زاده چاپ اول ۱۳۷۷ ۴۱۳ص جلد نرم برگردان کمیاب

سفرنامه کازاما

550,000 تومان
آکی ئو کازاما ترجمه: دکتر هاشم رجب زاده

س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ آک‍ی‌ ئ‍و ک‍ازام‍ا ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ وزی‍ر م‍خ‍ت‍ار ژاپ‍ن‌ در ای‍ران‌ "کازاما که نخستین وزیر مختار رسمی ژاپن در ایران بود در تاریخ 10 دسامبر 1929 (19 آذر 1308) به تهران رسید و تا 23 اکتبر 1932 (اول آبان 1311) به مدت حدود سه سال در اینجا مقیم و مأمور بود. او مردی با فضل، اهل تحقیق، تاریخ دان و صاحب نظر بود و پس از بازگشت از ایران، خاطرات و یافته های خود را در کتابی با عنوان «سرزمین های بیابان، ایران، عربستان و ترکیه» در ژاپن منتشر کرد. این کتاب مجموعه ای پرمحتوا در معرفی تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران است..."

گلستان ژاپنی

تومان
تسوره زوره گوسا ترجمه: هاشم رجب زاده

چورُه زوُره گوُسا را ادیبان ایرانشناس سرزمین برآمدن آفتاب، کتاب گلستان ژاپن می نامند. این تشبیه هم برای درون‌مایه سرشار از پند و حکمت و عرفان و حکایت‌های آمیخته به طیب و طنز این کتاب ژاپنی است و هم آنکه از ایجاز و ایهام و اعجاز زبان گلستان نشان دارد و با شیوه‌ای سهل و ممتنع پرداخته شده است.

در ترجمه فارسی این کتاب، امانت ادبی و حفظ اصالت اثر در حد امکان رعایت شده و کوشش بر این بوده تا نگارش فارسی هر چه نزدیک‌تر به اصل باشد. همچنین در کنار ترجمه، بررسی تطبیقی کوتاهی در زمینه و مایه و پیام این کتاب و گلستان سعدی توسط مترجم صورت گرفته است.