در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

می توان فراموش کرد؟

نوشته هانس ولفگانگ کخ

ترجمه پریچهر معتمد گرجی

این کتاب تصویری تکان دهنده از آلمان نازی در واپسین سالهای جنگ دوم جهانی به دست می دهد.نویسنده کتاب که در ۹ سالگی به عضویت سازمان جوانان هیتلری در آمده و در پایان جنگ نوجوانی سیزده ساله است با زبانی ساده و بی تکلف از تجربه های تلخ و شیرین خود سخن می گوید و بخشی از رویدادهای مهم و حساس آن دوران را آن چنان که در ذهن کودکانه اش نقش بسته بیان می کند.