در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست

تومان

   ویلکومب واشبرن

   هنگامه قاضیانی

در این کتاب، نویسنده سعی دارد ضمن معرفی فرهنگ غنی و هویت سرخ‌پوستان، روابط قانونی حاکم بر سرخ‌پوستان و سفیدپوستان را که منشعب از قوانین دول اروپایی است، بررسی کند. این کتاب در پاسخ به دو سوال اساسی به رشته تحریر درآمده است: «جایگاه سرخپوست در ایالات متحده آمریکا چیست؟» و «چگونه ملت سرخ‌پوست در سرزمین مادری خویش در موقعیت کنونی قرار گرفته‌اند؟» بخش نخست به نحوه اجرای عقاید و فرضیات روابط قانونی حاکم بر دول اروپایی اختصاص دارد و بخش دوم مشتمل است بر توسعه استعمار سرخ‌پوستان توسط دولت انگلیس و دوران پس از انقلاب آمریکا و دیدگاه‌های دول اروپایی نسبت به جایگاه ملت سرخ‌پوست. در بخش سوم و چهارم، جایگاه سرخ‌پوستان در قانون اساسی ایالت متحده امریکا شرح و تفسیر می‌شود.»