نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تاریخ مذهبی اروپا

300,000 تومان

پاتریسیا بریل

ترجمه و تحقیق: دکتر محمدجواد محمدی

این کتاب با بیانی موجز و روان به رابطه تحولات تاریخی ـ  اجتماعی با دگرگونی‌های مذهبی در اروپای مسیحی می‌پردازد. این اثر با بررسی بزنگاه‌های تاریخی و تحلیل جریان‌های مهم، مسیر حرکت دین و به‌ویژه مسیحیت را در اروپا برای خواننده روشن می‌سازد. نگاه دقیق به مسائل، بینش تحلیلی و انتقادی، قلم شیوا و گزیده‌گو، از ویژگی‌های نویسنده فرهیخته کتاب است. مطالعه این اثر قطعاً در افزایش آگاهی خواننده نسبت به فرهنگ باخترزمین مؤثر و سودمند خواهد بود؛ زیرا شناخت دین در یک جامعه، ژرف‌ترین لایه‌های فکری و فرهنگی آن جامعه را آشکار می‌سازد

از آنجایی که ممکن است بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات متعدد این کتاب برای مخاطبان ایرانی ناآشنا باشد و در فهم مطلب شکافی ایجاد شود، مترجم دانشور که آگاهی عمیقی از معارف حوزوی و دانشگاهی دارد، کوشیده است با افزودن توضیحات مناسب که گاه به اقتضای مطلب به تفصیل گراییده، این خلأ را پر کند. همچنین در پایان هر فصل، تصاویری از آثار برجسته هنری مرتبط با موضوع، همراه با معرفی کامل آنها پیوست گردیده تا تجسم مفاهیم و رویدادهای مهم مذهبی راحت‌تر صورت پذیرد.

این کتاب به مناسبت گذشت دو هزار سال از پدیداری مسیحیت، به 20 فصل جداگانه تقسیم شده و حوادث مهم‌ هر قرن با ایجازی معنادار تبیین شده است و اینجاست که توضیحات مترجم و

تصاویر فراوان رنگی و نقشه‌‌های متعدد به یاری خوانندگانی که کمتر با موضوع آشنا هستند، می‌آید. فصل‌ها به ترتیب عبارتند از:‌ قرن اول: تولدی کند و دردناک، قرن دوم: آنگاه که مسیحیت

کلیسا شد، قرن سوم: رویارویی،‌ قرن چهارم: تنها دین حکومتی، قرن پنجم و ششم: گسست امپراتوری، قرن هفتم: تهدید اعراب، قرن هشتم: بحران تصویرشکنی، قرن نهم: عصر کار و انرژی،

قرن دهم: نوسازی رهبانیت، قرن یازدهم: اصلاحات گرگوار، قرن دوازدهم: گوناگونی و رویارویی، قرن سیزدهم: اوج قرون وسطی، قرن‌چهاردهم: بحران در دستگاه پاپ، قرن پانزدهم: بحران

شوراها،‌ قرن شانزدهم: اصلاح دینی، قرن هفدهم: نوسازی کاتولیکی،‌ قرن هجدهم: خِرد در برابر ایمان، قرن نوزدهم: ضربه مدرنیته، قرن بیستم: دوران وحدت‌گرایی.