نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کبوتر

1,400 تومان
   پاتریک زوسکیند    فرهاد سلمانیان اين كتاب از شاهكارهاي كم نظير نثر معاصر آلمان و داستاني منسجم است كه از بعد روان شناختي بسيار ماهرانه روايت شده است. سبك نگارش كتاب يادآور نوشته هاي آغازين پارتيشيا هايسميت است اما از نظر پختگي در راستاي سنت نول‌نويسان يزرگ در ادبيات داستاني اروپا قرار دارد. در جريان داستاني به ندرت كنش و جنب و جوش به چشم ميخورد اما ماجرا درست مانند يك تند باد خواننده را در‌برميگيرد. خواننده ي داستان نه تنها ماجرا را استشمام ميكند بلكه آنچه را نويسنده شرح ميدهد باتمام وجود مي‌چشد مي‌بيند و مي شنودو پاتريك زوسكيند هنرمندي ست كه اگر لازم باشد قادر است يك زندگي پيش پا افتاده و محقر را در‌و‌نمايه ي دراماتيك باشكوه توصيف كند.