در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

نوشتن خلاق

200,000 تومان
گابریله ال. ریکو ترجمه: گروه ترجمه کارگاه نوشتن خلاق برلن
گابریله لوسر ریکو معتقد است: «اگر یاد بگیریم بازی طبیعی موزون میان دو نیمکره مغز را سد نکنیم و بگذاریم این بازی آزادانه اتفاق بیفتد، می توانیم طبیعی تر و راحت تر بنویسیم. همه ما از توانایی های بیانی برخورداریم که باید آن ها را کشف کنیم و گسترش دهیم.»
آنچه روش مطرح شده در کتاب حاضر را از دیگر متدها متمایز کرده و از آن اثری انرژی بخش برای علاقه مندان نویسندگی می سازد، این است که خیال آن ها را راحت می کند که برای شروع کار، به یک زبان فاخر ادبی که اغلب نو آموزان فاقد آن هستند نیاز ندارد و همچنین دست و پای نویسنده را با قواعد دستوری نمی بندد. از نظر ریکو لازمه نوشتن طبیعی این است که بتوانیم نقب زدن به ایده ها و افکارمان را بیاموزیم. با مدد جستن از این مهم می توانیم قدرت بیان خود را کشف کرده و پرورش دهیم و نهایتاً زبان خاص خود را بیابیم. برای این منظور همکاری تمام عیار هر دو نیمکره مغز در طول پروسه نوشتن مورد نیاز است که توسط نویسنده در متن کتاب به دقت شرح داده است.