خلاصه کتاب دسامبر تاریک از آلفرد کوپل

دسامبر تاریک رمانی نوشته آلفرد کوپل است که در طول جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. داستان حول محور جنگیدن خلبانان آمریکایی در آسمان اروپاست که عمدتاً از دیدگاه کاپیتان جری کدی پیروی می کنند. این کتاب داستان شجاعت، دوستی و وحشت جنگ است. کاپیتان جری کدی قهرمان داستان است و سفر او در طول رمان دنبال می شود. او یک خلبان ماهر است و استعداد او توسط مافوقش تشخیص داده می شود. او به درجه کاپیتان ارتقا می یابد و فرماندهی گروه پروازی خود را به عهده می گیرد. اسکادران Cady در انگلستان مستقر است و آنها وظیفه دارند اهداف آلمانی را در سراسر اروپا بمباران کنند. کادی و همرزمانش با خطرات آتش ضدهوایی، جنگنده های دشمن و شرایط سخت آب و هوایی روبرو هستند....

ادامه مطلب