خلاصه کتاب لوح خالی نوشته استیون پینکر

لوح خالی نوشته استیون پینکر درباره ماهیت ذهن انسان است. در طول تاریخ، مفهوم‌سازی‌های مختلفی در مورد ذهن انسان وجود داشته است و اینها پیامدهای واقعی سیاست، قانون، اخلاق، روابط و مذهب را داشته‌اند. روشی که ما برای تعریف ذهن انسان انتخاب می کنیم، تمرین فکری صرف نیست. ایده "لوح خالی" این است که مغز انسان از ساختارهای از قبل موجود تشکیل نشده است که تعیین کنند چگونه یک انسان رفتار می کند. این نظریه معتقد است که همه تخلفات انسانی آموخته شده اند نه ذاتی. به همین ترتیب، نظریه دیگری به نام «وحشی نجیب» وجود دارد که مشهورترین آن توسط روسو مطرح شد. این نظریه بیان می کند که اگر انسان به حال خود رها شود، موجودی صلح طلب است. این تأثیر مخرب فرهنگ است...

ادامه مطلب