خلاصه کتاب «نظم جدید جهانی» اثر اچ جی ولز

«نظم جدید جهانی» اثر H.G. Wells اثری جذاب و تأمل برانگیز است که چشم‌اندازی بی‌نظیر از آینده جامعه بشری ارائه می‌دهد. در این کتاب، ولز چشم اندازی دقیق و جاه طلبانه از جهانی ارائه می دهد که بر شکاف های سیاسی و اجتماعی که قرن ها بشریت را درگیر کرده است غلبه کرده است. این کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول، با عنوان "نظم جدید جهانی"، نمای کلی از دیدگاه ولز برای آینده را ارائه می دهد. او استدلال می‌کند که جهان باید از مفاهیم منسوخ و تفرقه‌انگیز دولت‌های ملت و ناسیونالیسم فراتر رفته و در عوض رویکردی یکپارچه‌تر و جهانی‌تر برای حکومت‌داری را بپذیرد. او ایجاد یک "مشترک المنافع جهانی" را کلید دستیابی به این هدف می داند. بخش دوم کتاب، با عنوان...

ادامه مطلب