خلاصه رمان خاطرات خصوصی و اعترافات یک گناهکار موجه اثر جیمز هاگ

برای شریران، همه چیز شریر است. اما برای عادل، همه چیز عادلانه و درست است... چقدر لذت بخش است که فکر کنیم یک فرد موجه نمی تواند هر غلطی انجام دهد! - از خاطرات خصوصی و اعترافات یک گناهکار موجه اسکاتلند، آغاز قرن هجدهم. مرد جوانی که لباس سیاه پوشیده، به این باور بزرگ شده که یکی از برگزیدگان خداست و هیچ غلطی نمی تواند بکند، برادرش را در خیابان های تاریک ادینبورگ تعقیب می کند. مملو از نفرت و خودپسندی، او احساس می کند که دینش هر تعداد جنایت از جمله قتل را توجیه می کند. مرد جوان با یک همراه قدرتمند و مرموز همراه می شود که به نظر می رسد ظاهر خود را به میل خود تغییر می دهد. در خاطرات خصوصی و اعترافات...

ادامه مطلب