خلاصه کتاب «صفحه بزرگ شطرنج» اثر زبیگنیو برژینسکی

در حالی که کتاب های زیادی درباره ژئوپلیتیک نوشته شده است، تعداد کمی از آنها به اندازه «صفحه بزرگ شطرنج» اثر زبیگنیو برژینسکی روشنگر یا بحث برانگیز هستند. در این کتاب، برژینسکی چشم انداز خود را برای هژمونی جهانی آمریکا بیان می کند. او استدلال می کند که آمریکا باید موقعیت خود را به عنوان ابرقدرت برجسته جهان به هر قیمتی حفظ کند، حتی اگر این به معنای مداخله نظامی در کشورهای دیگر یا قربانی کردن جان سربازان آمریکایی باشد. برژینسکی جهان را به چهار دسته تقسیم می‌کند: «هسته»، «پیرامون»، «نیمه پیرامونی» و «حاشیه». او استدلال می کند که کشورهای اصلی (آمریکا، اروپا، روسیه و ژاپن) تنها کشورهایی هستند که دارای قدرت اقتصادی و نظامی برای تأثیرگذاری بر رویدادها در مقیاس جهانی هستند. کشورهای پیرامونی (بقیه...

ادامه مطلب