خلاصه ترس و لرز از سورن کی‌یرکگور

ترس و لرز توسط کی یرکگارد، فیلسوف دانمارکی که شخصیتی بحث برانگیز بود، نوشته شده است، آثار او در طول زندگی‌اش محبوبیتی نداشتند، و در بخش کوچکی، این به دلیل انتقاد او از کلیسای دانمارکی به دلیل فشار دادن شکل ضعیفی از مسیحیت بود. رد ایده های پذیرفته شده گسترده قدردانی از نوشته های او با تولد اگزیستانسیالیسم ظاهر شد، زیرا او را پدر این سنت فلسفی می دانند. نسل‌های بی‌شماری بودند که داستان ابراهیم را کلمه به کلمه از زبان می‌دانستند، اما چند نفر را بی‌خواب کرد؟ ویژگی کی یرکگور این است که با نام های مستعار می نویسد و با نام مستعار «یوهانس دو سیلنسیو» (جان ساکت)، شرحی از کتاب مقدس درباره داستان ابراهیم ارائه می دهد، داستانی که بسیار مورد توجه و پذیرش همه مردم...

ادامه مطلب