خلاصه کتاب حکمت ها از فرانسوا دو لا روشفوکو

لاروشفوکو یکی از بهترین نویسندگان متون اخلاقی در فرانسه بود. این کتاب حاوی سردرگمی، تردید، و بدبینی است و نمی تواند شما را عاقل تر کند. در زیر نکات برجسته را آورده ام: مردان نه تنها مستعد فراموش کردن مزایا و آسیب‌ها هستند. آنها حتی از کسانی که آنها را ملزم کرده اند متنفرند و از کسانی که آنها را مجروح کرده اند متنفرند. لزوم انتقام جراحت یا جبران منفعت، بردگی به نظر می رسد که حاضر به تسلیم شدن در برابر آن نیستند. اعتدال خوشبختان ناشی از آرامشی است که خوش اقبالی به خلق و خوی آنها می دهد. پایداری خردمندان فقط استعداد پنهان داشتن آشفتگی دلهایشان است. فلسفه به راحتی بر بدی های گذشته و بدی های آینده پیروز می شود. اما بدی های حاضر بر آن...

ادامه مطلب