خلاصه کتاب تاملات اثر مارکوس اورلیوس

چرا رواقی گرایی ناگهان جریان اصلی است؟ تصور نمی‌کردم در سال 2018، فلسفه‌های باستانی مرتبط‌تر شوند. تصمیم گرفتم چند کتاب درباره رواقی گرایی را در فهرست مطالعه خود قرار دهم. تا ببینم این هیاهو در مورد چیست مدیتیشن اولین کتابی است که مرا با رواقی گرایی آشنا کرد. (رواقی گرایی به Stoa یا "ایوان" ترجمه می شود، جایی که بنیانگذار - زنون - در مرکز شهر آتن تدریس و سخنرانی می کرد.) نقدهایی به رواقی گری وارد است. یکی این است که «این یک فلسفه برای دوران پسا دموکراتیک است. این دنیایی نیست که ما امروز در آن زندگی می کنیم. ما دموکراسی داریم. ما آزادی داریم ما به فلسفه ای نیاز نداریم که به ما بیاموزد در برابر درد یا رنج مقاومت کنیم.» من فکر می کنم...

ادامه مطلب