خلاصه کتاب شهریار از ماکیاولی

شاهزاده اثر ماکیاولی مقدمه ای بر سیاست واقعی است. درک این نکته مهم است که مخاطب ماکیاولی یک شاهزاده است. تعداد کمی می توانند خود را شاهزاده در دنیای مدرن بدانند، و بسیاری از بینش های این کتاب شامل جنگ، نحوه ساختن و حفظ موفقیت آمیز یک امپراتوری، و نحوه رفتار با رعایا است – هیچ یک از اینها مسائل عملی نیستند که اکثر مردم به آن فکر می کنند. با این حال، بخش هایی از کتاب وجود دارد که به طور کلی به روانشناسی انسان مربوط می شود و این بخش ها توجه من را به خود جلب کرد. ماکیاولی شیطان یا شرور نیست. در حالی که نام او در فرهنگ عامه مترادف با فریب است، زمینه فلسفه او انگیزه های او را توضیح می...

ادامه مطلب