خلاصه کتاب جریان: روانشناسی تجربه بهینه از میهای چیک‌سنت‌میهایی

میهای دو کار را از طریق این کتاب درخشان انجام می دهد. اول این که او مفهوم شادی را دوباره تعریف می کند، و دوم اینکه به شما نشان می دهد چگونه به این حالت شادی - Flow دست یابید. فرقی نمی‌کند که چه کسی هستید، چه درون‌گرا یا برون‌گرا، مدیر عامل شرکت یا کارگر یدی، یک مرد هجده ساله یا یک زن شصت ساله – این کتاب قوی‌تر و عمل‌گراتر است. مسیر خوشبختی استاد آگاهی ایده اول تسلط بر آگاهی است. هشیاری خود را حاوی ذخیره محدودی از انرژی و فعالیت هایی که در طول روز به عنوان مصرف کنندگان این انرژی انجام می دهید، در نظر بگیرید. مهارتی که تعداد کمی از ما آن را پرورش می دهیم این است که بتوانیم نحوه صرف توجه...

ادامه مطلب