۱۵ قصیده برتر نیچه، برای بحران وجودی بعدی شما – نیچه عاشق کلمات قصار بود و ما در اینجا ۱۵ مورد از بهترین آثار او را جمع آوری کرده ایم.

نیچه عاشق توییتر بود. نه به این دلیل که به توده‌ها اجازه می‌دهد با هم ارتباط برقرار کنند، نه به این دلیل که او عاشق فناوری بود، بلکه به دلیل سبک نوشتاری‌اش. نیچه عاشق کلمات قصار بود و ما در اینجا 15 مورد از بهترین آثار او را جمع آوری کرده ایم. برخی را که می دانید و برخی را که باید بدانید. در مجموع، آنها می توانند به شما کمک کنند تا ایده ای از فلسفه کلی او داشته باشید. چیزی که مرا نمیکشد، مرا قویتر میکند. (گرگ و میش بت ها، 1888) برای نیچه، رشد روانی یکی از مهمترین چیزهایی است که وجود دارد. برای اینکه برای ما خوب باشد، لازم نیست تجربیات لذت بخش باشند. اغلب این رنج است که به زندگی ما معنا...

ادامه مطلب