بررسی نمایشنامه فاوست از گوته

علیرغم طرح پیچیده و انحرافات متعدد فلسفی و ادبی، یک موضوع اصلی در هر دو بخش فاوست مشهود است و ساختاری یکپارچه برای کل اثر فراهم می‌کند. این نارضایتی فاوست از محدودیت‌های محدود پتانسیل انسان است - نیروی محرکه‌ای که او را در تمام ماجراجویی‌هایش برمی‌انگیزد، زیرا او تلاش می‌کند راهی برای عبور از مرزهای تعیین شده در تجربه و ادراک انسانی بیابد. کل شعر با این حس نارضایتی و تلاش ناامید رنگ آمیزی شده است، اگرچه شخصیت آن با پیشرفت داستان تغییر می کند. فاوست در ابتدا در حالت نارضایتی منفی است، که در آن به خودکشی فکر می کند و با کمال میل شرایط پیمانی را می پذیرد که زندگی او را در بالاترین نقطه موفقیت پایان می دهد. در ادامه در شعر، نارضایتی...

ادامه مطلب