نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مدرسه

120,000 تومان

نویسنده: آرکادی گایدار مترجم: پیروز

شهر آرام آرزاماس ، یک مدرسه واقعی ، بازی های کودکانه ، اخباری از انقلاب که شهر را به وجد آورد ... همه اینها و خیلی بیشتر واقعاً از سالهای پسرانه نویسنده به داستان منتقل شد. مانند قهرمان داستان ، او به سرعت بالغ شد ، روزها و شب ها را در باشگاه آرزاماس بلشویک ها گذراند ، مادرش به عنوان یک امدادگر کار می کرد ، پدرش در جبهه بود. در تصویر "گالکا" بلشویکی ، داستان معلم مدرسه واقعی نیکولای نیکولایویچ سوکولوف را به تصویر می کشد. وقتی آرکادی گلیکوف (گایدار) در سال 1919 به جنگ داخلی رفت ، او مانند قهرمان داستان ، بوریس گوریکوف ، به سختی پانزده ساله بود.

اما البته نباید به دنبال همزمانی کامل سرنوشت نویسنده و قهرمان داستان او بود. بنابراین ، برای مثال ، در داستان ، پدر بوریس گوریکوف توسط حکم دادگاه نظامی ارتش تزاری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پدر نویسنده ، پیوتر ایسیدوروویچ گولیکوف ، کمیسر هنگ در ارتش سرخ شد. مسیر خود نویسنده به جبهه با بوریس گوریکوف متفاوت بود.

این نویسنده ابتدا می خواست به این نکته اشاره کند که تصویر بوریس گوریکوف جمعی است ، و این ویژگی ترکیبی از ویژگی های بسیاری از جوانان است که توسط انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر برای خدمت به مردم فراخوانده شدند ، ابتدا نویسنده عنوان خود را "بیوگرافی معمولی" قرار داد. در مورد "دستور" ، یعنی آرکادی گایدار همچنین به مشخصه بودن مسیر زندگی خود و همچنین مسیر قهرمان داستان اشاره کرد. وی در سال 1934 نوشت: "این زندگی نامه فوق العاده من نیست ، اما زمان فوق العاده ای بود." "این فقط یک زندگی نامه معمولی در یک زمان فوق العاده است.