انتظار

۳۵,۰۰۰ تومان
گورتی کیوموهندو ترجمه: مهدی غبرائی

خانم گورتی کیوموهندو (متولد ۱۹۶۲ ) اوگاندا، رمان‌نویس و در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی فعال ادبی است. او با رمان انتظار، رمانی از جنگ نهانی اوگاندا، به شهرت بین‌المللی و جوایزی دست یافته است  و امروزه نیز بسیاری از ناقدان خواندن این رمان را توصیه می‌کنند. اوگاندا کشور نسبتاً کوچکی است در حاشیه‌ی  دریاچه ‌ی ویکتوریا واقع در شرق میانه‌ی افریقا که در ۱۹۸۴ تحت الحمایه‌ی برتانیا شد و در ۱۹۶۲ به استقلال رسید.عیدی امین در ۱۹۷۱ حکومت میلتون اوبوته را برانداخت و هشت سال با خودکامگی بر کشور حکومت کرد. در ۱۹۷۹ رژیم او به همت آزادی‌خواهان و کمک تانزانیا سرنگون شد. داستان رمان انتظار در گیروداروجنگ و گریز سربازان امین در دهکده‌ای  بر سر راه نیروهای آزادی‌خواه نوشته شده و از زبان دخترکی در آستانه‌ی بلوغ روایت می‌شود.رمان به طور غیرمستقیم و با ایجاز و فشردگی تمام به آثار جنبی جنگ نگاهی اجمالی می‌اندازد و لطمات آن را بر زندگی مردم عادی بی‌خبر از همه جا می‎‌نمایاند.

تاریخ بنیادی

۲۲۰,۰۰۰ تومان
فریدریش ماینکه ترجمه: عباس زریاب خویی