دیوان خلاق المعانی ابوالفضل کمال الدین اسماعیل اصفهانی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
باهتمام حسین بحرالعلومی

کمال‌الدین اسماعیل فرزند جمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی، معروف به خلاق المعانی (۵۶۸-۶۳۵ ه.ق) به اعتقاد بعضی آخرین قصیده‌سرای بزرگ ایران است که در جریان حمله مغول و به دست آنان کشته شد. پدرش (جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی) نیز از شعرای بزرگ ایران است.

تاریخ غرر السیر (غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم)(به زبان عربی و فرانسه)

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ غرر السیر المعروف بکتاب غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم) تألیف ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبى، از تواریخ کهن است که به درخواست ابو المظفر نصر بن سبکتگین(متوفى ۴۱۲ ق)، برادر سلطان محمود غزنوى، احتمالا بین سالهاى ۴۰۸-۴۱۲، همزمان با شاهنامۀ فردوسى تألیف شده است.

این کتاب که جلد نخست از دو جلد باقیماندۀ اصل کتاب است، مشتمل است بر تاریخ سلاطین ایران پیش از اسلام (از کیومرث تا یزدگرد سوم) و افستى است از طبع پاریس که در سال ۱۹۰۰ میلادى توسط زوتنبرگ تصحیح و به فرانسه ترجمه و به همراه متن عربى چاپ شده بود (متن عربى در بالا و ترجمه در پایین صفحه قرار دارد).

جلد دوم نیز که ظاهرا هنوز به چاپ نرسیده مشتمل است بر تاریخ پیامبراسلام(ص). البته بنابر فهرستى که مؤلف در کتاب گنجانیده، کتاب مشتمل بوده است بر تاریخ انبیاء و فراعنۀ مصر، ملوک حمیر و عرب و روم و هند و ترک و چین، خلفاى راشدین و امویان و عباسیان و برامکه و طاهریان و سجزّیه(صفاریان) و سامانیان و آل حمدان و آل بویه و نیز تاریخ ناصر الدین سبکتگین و پسرانش محمود و نصر.ظاهرابرخى مآخذ مورد استفادۀ مؤلف، همانها بوده که فردوسى در سرودن شاهنامه از آنهااستفاده کرده و امروز هیچیک از آنها باقى نمانده است.

ترجمۀ فارسى کتاب با نام ترجمه شاهنامۀ ثعالبى در شرح احوال سلاطین ایران در سال ۱۳۲۸ ش در تهران به چاپ رسیده است.

دیوان حافظ (چاپ مجلس)

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
باهتمام: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی

عرفان الحق

۷۵۰,۰۰۰ تومان
حاج میرزا حسن صفی علیشاه توضیحات از: عبدالله انتظام و احسان الله استخری

تذکره الاولیاء

۹۵۰,۰۰۰ تومان
شیخ فریدالدین عطار نیشابوری بتصحیح مرحوم میرزا محمدخان قزوینی

ارسطوی بغداد: از عقل یونانی به وحی قرآنی؛ کوششی در آسیب‌شناسی فلسفه‌ی ایرانی – اسلامی

۴۵۰,۰۰۰ تومان
محمدرضا فشاهی

...چه قدر از عصر سیاوش و یحیی دور هستیم و شهیدان تا چه اندازه به ما نزدیکند! به عبارت دیگر در حالی که در قلمرو پهناور جهان اسلام الهیات و عرفان جای شایسته ی خویش را دارا هستند، هنوز فلسفه مکان شایسته ی خویش را باز نیافته است، و این شاید بدین جهت باشد که ایران و سایر کشورهای اسلامی به یک ماکیاول، یک هابس، یا یک لاک بیشتر احتیاج داشتند تا به یک فارابی، یک سهروردی، یا یک ملاصدرا!

کاوشی در امثال و حکم فارسی

۸۵۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: سید یحیی برقعی

کتاب کاوشی در امثال و حکم فارسی شامل مآخذ و داستان های امثال شیرین فارسی می باشد. مَثَل در هر ملتی نماینده افکار و روحیات آن ملت است و چه بسا با شناخت ریشه یک مثل بتوان به قدرت فکر و چگونگی اصالت اجتماعی و ذوق ملتی پی برد.

یکی از ضرب المثل های کتاب « کاوشی در امثال و حکم فارسی » : ( آب برای من ندارد ، نان برای تو که دارد ) شرح: این مثل برگرفته از این داستان است: گویند وقتی حاج میزا آقاسی وزیر محمد شاه قاجار به حفر قناتی امر داده بود روزی که به بازدید چاه ها رفت ، مقنی اظهار داشت که کندن قنات در این جا بی حاصل است ، چه این زمین آب ندارد. حاج میزا آقاسی در جوابش گفت : بله اگر : آب برای من ندارد نان که برای تو دارد.

حکمت یونان

۳۵۰,۰۰۰ تومان
شارل ورنر مترجم: بزرگ نادرزاده

کتاب، بسیار روشن کننده و راهنمای راه است. اطلاعات به درد بخوری از فلسفه یونان باستان، از پیش از سقراط تا فلوطین، به صورت کوتاه و مختصری به دست می‌دهد. کتاب به چند بخش مجزا تقسیم شده و هر بخش به یک فیلسوف اختصاص داده شده؛ هر بخش نیز به دو الی چهار زیر بخش تقسیم شده که برجسته‌ترین نمودهای فلسفه آن فیسلوف را بررسی می‌کند.

شخصی از انگلستان و مسافران دیگر نوشته سر فیتزروی مکلین ۱۹۵۸ (به زبان انگلیسی)

۶۰۰,۰۰۰ تومان

by Fitzroy Maclean (Author)

شهرهای افسانه ای ترکستان - مرو، خیوه، بخارا و سمرقند - از دیرباز جذابیت عاشقانه ای را بر مسافران غربی اعمال کرده اند. در طول قرن گذشته، مردانی از ملیت‌های مختلف، چیزی را بازی کرده‌اند که خود و معاصرانشان آن را «بازی بزرگ» می‌نامند - سفر به سراسر آسیای مرکزی. نویسنده خاطرات عوامل و مسافران - رسمی و غیر رسمی، نظامی و غیرنظامی - را زنده می کند که از خانات ترکستان دیدن کرده اند و ماجراهای خود را بازگو کرده و سعی در بازآفرینی فضا و طعم منطقه داشته اند. فیتزروی مکلین چندین جلد سفر و تاریخ از جمله "روسیه مقدس" نوشته است.

For the greater part of the 19th century, from the Caspian to the Karakoram and from the Khyber Pass to the confines of Siberia, Englishmen, Russians and others contended for control of Central Asia. They called it the Great Game.In A PERSON FROM ENGLAND Sir Fitzroy MacLean recalls the romantic fascination this contest held for the players. He tells the dramatic stories of agents, travelers and spies, official and unofficial, military and civilian, who in the course of 100 years infiltrated the Khanates of Central Asia."MacLean calls to memory men who should not be forgotten. He portrays fantastic and little-known adventures and pictures a fascinating corner of the world in its shining hour." (B-O-T Editorial Review Board)

ابعاد عرفانی اسلام

۶۰۰,۰۰۰ تومان
آن ماری شیمل ترجمه و توضیحات: دکتر عبدالکریم گواهی

مادام سادا یاکو (به زبان انگلیسی)

۶۰۰,۰۰۰ تومان

Madame Sadayakko The Geisha Who Seduced The West : Hardcover – ۱ Jan. 2003

by Lesley Downer (Author)

Madame Sadayakko was the ultimate geisha, soexquisite that the prime minister of the day paid a fortune to deflower her. But she was a rebel who wanted to carve her own path in life. In 1899 she married a subversive avant garde actor and, with a troupe of other actors, they set out on the first ever tour of the West by a Japanese theatre company. Sadayakko took to the stage and became an instant star. She danced for the American President and for the Prince of Wales in London, Picasso painted her, Gide swooned over her and Rodin admired her. But back in Japan, she suffered the stigma of being an ex-geisha and an actor and was forced, in the end, to make a terrible choice - between respectability and love

مقالات دهخدا (۲جلدی)

۶۰۰,۰۰۰ تومان

فیلسوف ری، محمدبن زکریای رازی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تالیف: دکتر مهدی محقق

رازی مانند جالینوس باور داشت که یک پزشک برجسته باید یک فیلسوف نیز باشد. رازی از تفکرات فلسفی رایج عصر خود که فلسفهٔ ارسطویی- افلاطونی بود پیروی نمی‌کرد و عقاید خاص خود را داشت. در نتیجه، مورد بدگویی اهل فلسفه هم‌عصر و پس از خود قرار گرفت. رازی را می‌توان برجسته‌ترین چهرهٔ خردگرایی و تجربه‌گرایی در فرهنگ ایرانی نامید. وی در فلسفه به سقراط و افلاطون متمایل بود و تأثیراتی از افکار هندی و مانوی در فلسفهٔ وی به چشم می‌خورند. با این وجود هرگز تسلیم افکار مشاهیر نمی‌شد. بلکه اطلاعاتی را که از پیشینیان به‌دست آورده بود مورد مشاهده و تجربه قرار می‌داد و سپس نظر و قضاوت خود را بیان می‌داشت و این را حق خود می‌دانست که نظرات دیگران را تغییر دهد یا تکمیل کند. جز در مواردی که در نوشته‌های مخالفان آمده است از آراء رازی اطلاع دقیقی در دست نیست. در نظر رازی جهان جایگاه شر و رنج است و تنها راه نجات، عقل و فلسفه است و روان‌ها از تیرگی این عالم پاک نمی‌شود و نفس‌ها مگر از طریق فلسفه از این رنج رها نمی‌شوند. در فلسفه اخلاق رازی، مسئلهٔ لذت و رنج اهمیت زیادی دارد. از دید وی لذت امری وجودی نیست؛ یعنی راحتی از رنج است و رنج یعنی خروج از حالت طبیعی به‌وسیلهٔ امری اثرگذار و اگر امری ضد آن تأثیر کند و سبب خلاص شدن از رنج و بازگشت به حالت طبیعی شود ایجاد لذت می‌کند.

ویژگی رازی در این بود که بنای فلسفه خود را نه بر مبنای دو فرهنگ مسلط یونانی و اسلامی، که بر مبنای فلسفهٔ ایرانی و بابِلی و هندی پایه‌گذاری کرده بود. مهم‌ترین سؤال فلسفی او این بود: «اگر خدا خالق جهان است، چرا پیش از خلق جهان، جهان را خلق نکرد؟»

در مابعدالطبیعه رازی پنج اصل خالق، نفس کلی، هیولی اولی (ماده اولیه)، مکان مطلق، و زمان مطلق یا دهر وجود دارند که قدیم هستند و همین موجب شد که مسلمانان او را دهری بدانند. رازی کیمیا را به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فلسفه در نظر می‌گرفت و بر این باور بود که یک فیلسوف واقعی کسی است که کیمیا بداند. علاوه بر این وی معتقد بود فلاسفه‌ای مانند افلاطون، ارسطو، و جالینوس، کیمیا را می‌شناخته و انجام می‌دادند. این دیدگاه نشان دهنده پیوند فلسفه و کیمیا در هرمس‌گرایی و مکاتب بعدی کیمیا است. با این حال رازی نخستین کسی بود که با انکار اهمیت نمادین مواد و عناصر قدم در وادی تبدیل کیمیا به شیمی گذاشت.

رازی دارای یک نظریه پیشرفته در باب حرکت برخلاف نظریه ارسطو بود که مدعی بود حرکت مستلزم محرک است. استدلال رازی این بود که موجود جسمانی ذاتاً و به صورت درون‌دایره دارای حرکت است. اما این حرکت ضرورتاً قابل مشاهده نیست. تفسیر دیگر این نظریه مشابه دیدگاه گوتفرید لایبنیتس در مورد حرکت است که بعدها توسط ملاصدرا در نظریه‌ای گسترش یافت که به حرکت جوهری معروف شد. گفته می‌شود رازی به پنج اصل قدیمی یا ازلی خدا، نفس کلی، ماده مطلق، فضای مطلق، و زمان مطلق باور داشت. او معتقد بود اشیاء موجود قابل تقلیل به ذرات جزئی هستند که خودشان غیرقابل تقسیم هستند.

شاید بحث‌برانگیزترین بحث، نگاه او به عهد الهی باشد. او مدعی بود که وجود شر در جهان که از خیر پیشی می‌گیرد به دلیل آن است که این جهان بهترین جهان ممکن نیست.

او معتقد بود که قدرت عقل برای رسیدن به حقیقت کافی است و کسی که از قدرت عقل برخوردار است یعنی فیلسوف هیچ نیازی به وحی ندارد و می‌تواند خودش نسبت به خداوند علم پیدا کند. این انکار ضرورت نبوت بود که باعث شد به شدت از سوی فلاسفه اسماعیلی نظیر ابوحاتم رازی مورد انتقاد قرار بگیرد.

رازی امیال دنیوی را مانعی در نظر می‌گیرد که می‌تواند قدرت برهان و امکان تحقق را کاهش دهد. او معتقد بود که فیلسوف واقعی باید بر چنین امیالی به عنوان بخشی زنده از یک حیات فلسفی غلبه کند. رازی عقل و استدلال در معنای یونانی را با نهایت عزت به عنوان موهبتی الهی در نظر می‌گرفت. ارجاعات مکرر او به فلاسفه یونانی به معنای احترام او برای شخصیت‌هایی است که آنها را استادان استفاده درست از استدلال خوانده است. در عین حال رازی خود را فروتر از آنها در نظر نگرفته بلکه خود را برابر با افلاطون و ارسطو می‌دانسته است.

به نظر می‌رسد رازی طی سده‌های بعدی نفوذ کمتری در فلسفه داشته است. هر چند او سوالات خاصی مطرح کرده و بحث‌های فلسفی و کلامی بزرگی را نظیر آنچه در ردیه ابوحاتم رازی دیده می‌شود داشته است.

دانشنامه بریتانیکا نوشته است که او خود را نسخهٔ اسلامی سقراط در فلسفه و بقراط در پزشکی می‌دانسته است. به نوشته اسپرینگر لینک، رازی آزاده‌ترین و مستقل‌ترین متفکر اسلامی بود که قدرت استدلال را یک هدیه همگانی می‌دانست که خداوند بدون هیچ تمایزی به همه انسان‌ها عطا کرده است.

کتاب‌هایی در تقبیح مذاهب و در باب روش‌های شیادی پیامبران، به رازی منسوب است که اگرچه امروز خودشان موجود نیستند اما بخش‌هایی از آن‌ها در آثار دیگران بحث و بررسی شده‌اند. به گفتهٔ ابوریحان بیرونی، رازی نه تنها اسلام که تمامی مذاهب را تقبیح کرد. او همه کسانی را که از ابتدا ادعای پیغمبری کردند شیادانی می‌دانست که در بهترین حالت بیماری روانی داشته‌اند. وی همچنین قرآن را مجموعه‌ای از افسانه‌های سراسر تناقض می‌خواند که هیچ اطلاعات مفید و بدردبخوری ندارد. هانری کربن در مقدمه‌ای که بر جامع‌الحکمتینِ ناصر خسرو نوشته (بخشی از آن با نامِ «نقد آراء محمد زکریای رازی در جامع‌الحکمتین» به فارسی ترجمه شده است) می‌گوید وی نبوت و وحی را نفی می‌کرد و ضرورت آن را نمی‌پذیرفت. در تفکر رازی همهٔ انسان‌ها قدرت و توانایی رسیدن به معرفت و دانایی را دارند؛ بنابراین از لحاظ توانایی کسب معرفت با هم برابرند و بر یکدیگر هیچ برتری‌ای ندارند. از دیدگاه او مقتضای حکمت و رحمت الهی این است که انسان‌ها همگی به منافع و مضار خود صاحب علم باشند و اگر خدا قومی را به نبوت اختصاص دهد به این معنا است که آن‌ها را بر دیگر انسان‌ها برتری داده و این برتری باعث جنگ و دشمنی و در نهایت هلاکت انسان‌ها می‌شود که این با حکمت و رحمت الهی سازگاری ندارد. کتب زیر به این اعتقاد وی اشاره دارند.

  • فی النبوات که دیگران به طعن و استهزاء، نام آن را نقض الأدیان نهاده‌اند.
  • فی حیَلِ المُتَنَبّین دیگران به طعن نام او را مخارق الأنبیاء گذاشته‌اند.

دو کتاب بالا اکنون در دست نیست. اما جنیفر مایکل در کتاب خود نقل‌قول‌هایی از کتب بالا می‌آورد. همچنین احمد بیرشک می‌نویسد: «از تعلیمات او این بود که همهٔ آدمیان سهمی از خرد دارند که بتوانند نظرهای صحیح دربارهٔ مطالب عملی و نظری به‌دست آورند. آدمیان برای هدایت شدن به رهبران دینی نیاز ندارند؛ درحقیقت دین زیان‌آور و مسبب کینه و جنگ است. او نسبت به همهٔ مقامات همهٔ سرزمین‌ها شک داشت».

رازی دربارهٔ قرآن می‌گوید:

تو ادعا می‌کنی که معجزه‌ای که [نبوت محمد را اثبات می‌کند] حاضر و در دسترس است، یعنی قرآن. تو می‌گویی که هر کس انکارش می‌کند یکی مشابه اش را بیاورد. در واقع ما می‌توانیم هزاران مشابه اش را بیاوریم از آثار لفاظان، فصیح گویان و شاعران که بسیار بهتر از قرآن جمله‌بندی شدند و مفاهیم را موجزتر می‌رسانند. آنها معانی را بهتر می‌رسانند و وزن شعری بهتری دارند. آنچه تو می‌گویی ما را شگفت زده می‌کند. تو دربارهٔ کتابی سخن می‌گویی که [مشتی] افسانهٔ باستانی را بازگویی می‌کند و در عین حال سراسر تناقض است و هیچ اطلاعات یا توضیح مفید و به‌دردبخوری ندارد و آنگاه تو می‌گویی چیزی شبیه آن بیاور؟

وی همچنین انتقاداتی بر ادیان دیگر دارد. از جمله آثار انتقادی وی نسبت به ادیان دیگر، کتابی به نام رد سیسن ثنوی (ردی بر مانویت) است.

ایران باستان (۳جلدی)

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

حسن پیرنیا

تاریخ ایران باستان کتابی است نوشته میرزا حسن‌خان پیرنیا (مرگ در ۲۹ آبان ۱۳۱۴) که در زمینه ایران پیش از اسلام تألیف شده‌است.

منابع عمده پیرنیا کتاب‌های فرانسوی، انگلیسی، روسی و آلمانی هستند که ترجمه‌ای از منابع یونانی و رومی محسوب می‌شوند. وی از منابع عربی و فارسی هم در سطح گسترده‌ای استفاده کرده‌است. وی ابتدا مطالب مورخان باستانی در زمینه یک مطلب و رویداد تاریخی را می‌آورد، سپس در یک جمع‌بندی به تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و نقطه قوت تاریخ‌نگاری پیرنیا در همین قسمت دیده می‌شود.

به‌عنوان نمونه دربارهٔ به قدرت رسیدن کوروش هخامنشی نوشته‌های هرودت، گزنفون، کتزیاس، دیودو سیسلی و ژوستن را می‌آورد و در کنار مطالب منابع اسلامی و لوح نبونید قرار می‌دهد و به یک نتیجه‌گیری کلی می‌رسد. آنگاه در زمینه خویشاوندی کوروش با شاه ماد می‌نویسد: «عقیده کتزیاس که اصلاً کوروش با آستیاگ قرابتی نداشته‌است، صحیح نیست؛ زیرا هرودت و دیگر مورخان او را نوه آستیاگ دانسته‌اند و نوشته‌های هرودت بیشتر مورد اعتماد است.»

مجموعه کتاب‌های تاریخ ایران باستان از زمان تألیف تاکنون چندین‌بار به چاپ رسیده‌است. این مجموعه در سه جلد منتشر شده و همواره مورد استقبال پژوهشگران حوزه تاریخ و علاقه‌مندان به ایران باستان قرار گرفته‌است. موضوع اصلی جلد نخست آن سرگذشت ایران در عصر ماد و هخامنشی تا پایان عصر خشایارشا است. در کنار تاریخ ایران رویدادهای تاریخی مناطقی نظیر مصر، آشور، بابل، سوریه، فلسطین و… نیز در این کتاب مطرح می‌شود.

نویسنده از نژادها و خط‌های روزگار باستان سخن می‌راند و منابع تاریخی خود یعنی آثار توسیدید، دیودور سیسیلی، پلوتارک، آریان، رازب، استرابون، موسس خورناتسی، طبری، بلاذری، ابن اثیر و… را معرفی می‌کند. وی آغاز حکومت مادها را ۷۰۰ ق. م می‌داند. از ماد با عناوین دیوکس، فرورتیش، هوخشتره و اژدهاک یاد می‌کند و دربارهٔ جنگ‌های ماد و آشور به تفصیل می‌نویسد.

نحوه به قدرت رسیدن کوروش و شرح حال نخستین شاهان هخامنشی موضوع اصلی این جلد از تاریخ ایران باستان است. در اینجا پیرنیا دربارهٔ روابط ایران و یونان هم به تفصیل می‌نویسد و از تسخیر مناطق مختلف به دست هخامنشیان سخن می‌گوید. جلد دوم اثر پیرنیا با توضیح دربارهٔ نام و نسب سلطنت اردشیر یکم آغاز می‌شود و با مرگ اسکندر و شرح خصال او پایان می‌یابد. در این جلد مؤلف به بیان رویدادهای زمان خشایارشای دوم، سغدیانه، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم، اردشیر چهارم و داریوش سوم می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه اسکندر مقدونی با نبردهای متعدد امپراتوری بزرگ ایران را از پای درمی‌آورد و به ممالک همسایه ایران نظیر هند و عربستان می‌تازد.

وی دربارهٔ دیوان‌سالاری عظیم عصر داریوش مطالب ارزنده‌ای می‌نویسد و از نیروی دریایی، سپاه، داوری، راه‌ها، چاپارخانه‌ها، تقویم و سایر پیشرفت‌های عصر هخامنشی یاد می‌کند و مطالب سنگ‌نبشته‌های این عصر نظیر بیستون را سطر به سطر به نظاره می‌نشیند. جلد سوم تاریخ ایران باستان با نزاع مقدونی‌ها بر سر جنازه اسکندر برای رسیدن به قدرت آغاز می‌شود، با برآمدن اشکانیان و شرح حال آنان ادامه می‌یابد و با بیان معماری عصر پارتی خاتمه می‌یابد. در این مجلد مؤلف از جنگ سرداران اسکندر (آن‌تی‌پاتر، پلیس پرفون، آنتی‌گون، کاساندر و…) به سر جانشینی او سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد که در خلال این نبردها چگونه قلمرو ایرانیان در دست سلوکوس افتاد. سلوکوس و جانشینانش درصدد تحمیل فرهنگ و زبان یونانی بر ایرانیان بودند، آنان بدین منظور «یونانی کردن مشرق را پیش کشیدند، یعنی مانند اسکندر آوردن مردم اروپایی را به مشرق و ایجاد مستعمرات یونانی را در آسیای غربی و ایران و باختر تشویق کردند.» پس از بیان زمینه‌های فردیانی سلوکیان، پیرنیا از طلوع اشکانیان و علل و عوامل آن می‌گوید و دوره پارتی را «دوره واکنش سیاسی» ایرانیان در برابر مهاجمان می‌داند.

وی از جغرافیای محل سکونت پارت‌ها می‌نویسد و شرح حال آنها را از یک دولت محلی تا یک دولت ملی و بزرگ دنبال می‌کند و شرح حال شاهان اشکانی و روابط آنها را با رقیب جدید ایران در جهان یعنی روم توضیح می‌دهد و پس از بیان شرح حال فرمانروایان پارتی در بخش تمدنی این کتاب از وسعت، پایتخت، دیوانسالاری، سپاه، امور مالی، مسکوکات و تقویم اشکانیان سخن می‌گوید.

پیرنیا آداب، اخلاق و دین و آیین ایرانیان این روزگار را تبیین می‌کند. وی بر این باور است که اشکانیان یا پارتیان نیز مانند شاهان هخامنشی در زمینه فرهنگ و دین ملت‌ها تسامح و تساهل داشتند. «دولت پارت در امور مذهبی تبعه خود دخالت نمی‌کرد و آنها را به احوال خودشان واگذار می‌کرد». پایان روزگار اشکانیان، پایان اثر پیرنیا است؛ زیرا پیری و بیماری هر دو از راه می‌رسند و به وی مهلت نمی‌دهند تا از ساسانیان هم اطلاعاتی را به تاریخ‌نگاران ارائه دهد.

الوزراء و الکتاب

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ترجمه: ابوالفضل طباطبائی

الوزراء و الکتاب اثری است که در قرن سوم یا چهارم توسط محمد بن عبدوس کوفی جهشیاری(۳۳۱ هجری) به رشتهٔ نگارش درآمده‌است و زندگی کتباً و وزرا از عصر محمد، پیامبر اسلام تا مقتدر عباسی (۳۲۰ هجری) را پوشش می‌دهد. این اثر همچنین دارای اطلاعاتی در باب امور کتابت و دیوان در ایران پیش از اسلام می‌باشد. علاوه بر آن، به چیرگی ایرانیان در دستگاه خلافت عباسی نیز می‌پردازد و روایات مربوط به دورهٔ نخستین خلفای عباسی و ایرانیان حاضر در دستگاه خلافت همچون ابومسلم خراسانی و برمکیان را بیان می‌دارد. آنچه اکنون از کتاب وی برجای مانده‌است، تا اوایل خلافت مأمون را دربرمی گیرد و با وزارت فضل بن سهل به پایان می‌رسد.

مثنوی وامق و عذرا (به زبان فارسی و اردو)

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تألیف: ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری (متوفی ۴۴۱ ه.) با مقدمه و تصحیح و تحشیه: دکتر مولوی محمد شفیع

تذکره طریقت اویسی

۷۵۰,۰۰۰ تومان
اثر: محقق دانشمند کریم کسروی اشتهاردی