زیباکلام: کتاب «رضاشاه» فرضیه‌های دایی‌جان ناپلئونی درباره کودتا را زیر سوال می‌برد

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره کتاب در دست تالیف خود با نام «رضاشاه» گفت: بسیاری از آثاری که ظرف ۳۸ ...

ادامه مطلب

شعر

در كارگاه آفرينش سرشته شدم از آب و خاك بدون نور و حرارت بر من تابيده شد نور ابدي سخت و محكم شدم نه چون سفالي خشك پخته در كوره گداخته هم...

ادامه مطلب