نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

فیلسوفان در خیابان (زندگی بررسی شده)

230,000 تومان
آسترا تایلر ترجمه: شهاب الدین عباسی

«زندگی بررسی شده» عنوان فیلم مستندی است که آسترا تایلر آن را با همکاری هشت فیلسوف ساخت، و در سال ۲۰۰۸ منتشر شد. مستند مورد توجه قرار گرفت و تایلر  سال بعد، پرسه‌ها و گفت‌وگوهایش را با این فیلسوفان سرشناس در قالب کتاب منتشر کرد.

آسترا تایلر در این کتاب‌ می‌کوشد فلسفه را به متن زندگی بازگرداند و به همین دلیل است که پیشگفتار «زندگی بررسی‌شده» را با این پرسش آغاز کرده است: «آیا فیلسوفان مرده‌اند؟»

 نویسنده مفروضات قابل توجهی در باب چرایی مهجور شدن فلسفه برمی‌شمرد و از جمله به فرهنگ رایج ضدروشنفکری اشاره می‌کند که نقشی پررنگ در این زمینه داشته است.

 او از روی‌ آوردن به رشته‌های بازارپسند‌تر می‌گوید که به آرمان فلسفه آسیب زده‌اند و در نهایت از مشقت‌های «اتصال‌پذیری» فراگیر و بی‌وقفه می‌نالد که حال و حوصله و تاب و توانی برای ژرف‌اندیشی‌ها و گفت‌وگو‌هایی که فلسفه ما را به آنها می‌خواند، باقی نگذاشته است. 

تایلر در این کتاب تلاش کرده تا انگیزه‌ها و الهام‌های فیلسوفان را به نحوی عرضه کند که از اصطلاحات و زبان نامفهوم دور باشند و با تجربه‌ها و دلمشغولی‌های مشترک همخوانی داشته باشند. به اعتقاد او بزرگترین شور و شعفی که فلسفه‌ورزی به بار می‌آورد، آن لحظه‌ای است که مفهومی که در ابتدا نفوذناپذیر یه نظر می‌رسید، ناگهان روشن شود و مساله، موقعیت یا احساسی که پیش از آن تن به درک و فهم نمی‌داد، کاملا وضوح پیدا کند. 

این همان لحظه‌ای است که برای تایلر اهمیت بسیار دارد؛ آنجا که مخاطب از رهگذر خوانش این گفت‌وگوها، دست به کشف و شهود بزند و در نهایت به وجد آید.