نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تاریخ فلسفه

390,000 تومان
آنتونی کلیفورد گریلینگ ترجمه: خسرو جهانداری

تاریخ فلسفه، داستان چیستی و چرائی انسان‌ها اسـت. حماسه‌ای اسـت کـه قرن‌ها، قاره‌ها را درمی‌نوردد و اندیشه بزرگتـرین اندیشمندان تاریخ را دربر می‌گیرد. این حماسه از بودا و کنفوسیوس و سقراط آغاز می‌شود و تا قرن بیست و یکم ادامه می‌یابد. گریلینگ در این کتاب که از آخرین آثار اوست، با نگرشـی جهان‌شمول، نه فقط تاریخ فلسفـه غرب را با دقت و بی‌نظری شرح می‌دهد، بلکه به فلسفه شرق، یعنی هندی، چینی و اسلامی نیز می‌پردازد و حتی بخشی را هم به فلسفه آفریقایی تخصیص می‌دهد. با نثری آسان فهم و سبکی دلنشین، زندگی و افکار فلاسفه بزرگ هر دوره توصیف شده و روابط میان مکاتب فکری روشن شده است. از مشخصه‌های بارز کتاب این است که هرچه داستان به زمان حاضر نزدیک‌تر می‌شود، دامنه و ژرفای آن گسترش بیشتری می‌یابد. بیشترین توجه به فلاسفه معاصر است و فلسفه‌های به اصطلاح، تحلیلی و قاره‌ای به تفصیل مورد شرح و مقایسه قرار گرفته‌اند.

آنتونی کلیفورد گریلینگ (-1949)، نویسنده و فیلسوف بریتانیایی، یکی از برجسته‌ترین متفکران معاصر و صاحب تألیفات بسیار در فلسفه است.