نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مجموعه پیامبر مسلح، پیامبر بی سلاح و پیامبر مطرود (۳ جلدی)

1,400,000 تومان

نویسنده: ایزاک دویچر

مترجم: محمد وزیر

"پیامبر مسلح "عنوان اولین جلد از مجموعه‌ای سه جلدی است که طی آن زندگی سیاسی تروتسکی بررسی می‌شود .در این جلد عمدتا به مراحل رشد و شکل‌گیری تفکرات انقلابی تروتسکی, و نقش تروتسکی در برپایی و پیروزی انقلاب 1917 روسیه اشاره شده است .علاوه بر آن در این کتاب درباره مبارزات تروتسکی با حکومت تزاری روسیه, تبعید به سیبری, فرار از سیبری, زندانی شدن, تشکیل حزب بلژیک, و رهبری انقلاب روسیه, مطالبی ذکر گردیده است .نگارنده در این کتاب, فعالیت‌ها و همکاری تروتسکی را با لنین و استالین در راه پیروزی انقلاب شرح می‌دهد .

"پیامبر بی سلاح "عنوان دومین جلد از زندگی‌نامه تروتسكی است كه از واپسین لحظات پیروزی انقلاب (1917) شروع می‌شود و تا تبعید تروتسكی از اتحاد شوروی در سال 1929به پایان می‌رسد .نگارنده در این جلد، بخشی از زندگی تروتسكی را بررسی می‌كند .بدین ترتیب كه وی اندك اندك با سیاست‌های دولت انقلابی به مخالفت برخاسته و از آن فاصله می‌گیرد .انتقادات تروتسكی از فساد بوروكراسی در حكومت استالین و محكوم كردن دولت كارگری، خشم استالین را برانگیخت و در پایان باعث تبعید تروتسكی گردید .خوانندگان در این جلد عمدتا با این موضوعات آشنا می‌شوند : نبرد سرنوشت ساز 1926تا 1927، تروتسكی در 1924میلادی در قفقاز، درگیری‌های لفظی لنین با تروتسكی، بیمار شدن تروتسكی، جنبش مردم گرجستان، بحران آلمان در سال 1923، دیدگاه‌های تروتسكی درباره دهقانان، شروع تصفیه‌های استالینی، اخراج تروتسكی از حزب كمونیست به علت برانگیختن تظاهرات ضد انقلابی علیه دولت كارگری و مانند آن .

"پیامبر مطرود" (جلد سوم) پایان بخش کتاب سه جلدی (ایزاک دویچر) است که وی آن را درباره زندگی و فعالیت‌های سیاسی تروتسکی به رشته تحریر درآورده است .دویچر در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه تروتسکی در زمان حکومت استالین ( 1929تا 1940) به مخالفت با سیاست‌های خودکامانه و پلیسی استالین برخاست و به مثابه نماد مخالف استالین در شوروی مطرح گردید .وی اذعان می‌دارد' :برای بررسی این مرحله از تاریخ زندگی تروتسکی, مجبور به بیان حوادث مهیب اجتماعی و سیاسی نظیر :آشوب‌های صنعتی ساختن و اشتراکی کردن در اتحاد شوروی, تصفیه‌های خونین, درهم شکستن جنبش‌های کارگری آلمان و اروپا, شروع جنگ جهانی دوم شده و نقش هر یک از آنها را در مخالفت تروتسکی با استالین بیان کند .'دویچر علاوه بر آن, در این کتاب با مروری بر برنامه‌های متعددی که بین تروتسکی و خانواده وی مکاتبه شده, به بخشی از زندگی خصوصی و فشارهای متعددی که بر خانواده تروتسکی وارد شده اشاره می‌کند .نگارنده در این جلد اساسا زندگی تروتسکی را در زمان تبعید او به مناطقی چون :جزیره پرینکیپو, ترکیه, مکزیک, آلماآتا بررسی کرده نشان می دهد که تروتسکی تا آخرین لحظات مرگ خویش دست از فعالیت‌های سیاسی و مخالفت با استالین دست برنداشت .