نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

عارفان مسیحی

تومان
اولین آندرهیل ترجمه: احمدرضا مویدی - حمید محمودیان

کتاب حاضر اثر عرفان شناس برجسته معاصر خانم آندرهیل میباشد. وی در پی آن است تا با بیان شرح حال عارفان مهم مسیحی گزارشی از تاریخ معنوی و عرفان مسیحی ارائه کند.