در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقلابی

تومان
انوش صالحی

سي و هشت سال طول کشيد تا مصطفي خود را از گذرِ معير به بن‌بست کوچه‌اي در خيابان استخر برساند، اما براي من دو سال فرصتِ کمي بود تا بتوانم مسيرِ دشوار و باورنکردني حيات سي و هشت ساله‌اش را پيدا کنم. آن‌چه براي من در جريان اين سفرِ دو ساله اتفاق افتاد تنها شناخت نسبي شخصيت مصطفي و پي‌بردن به فراز و فرودهاي زندگي‌اش نبود، من بيش از همه با تجربيات نسلي روبه‌رو بوده‌ام که بازسازي حياتِ اجتماعي و سياسي ما نيازمندِ واخوانيِ چندبارة تجربيات آنان است. دوستان مصطفي پرتعداد و ناپيدا بودند، ولي رشته‌هايي نامريي آنان را به هم مرتبط کرده بود. بنابراين ديدار با هر کدام، حلقة اين آشنايي‌ها را وسعت مي‌بخشيد.