نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

ماشین زمان

5,300 تومان
   اچ.جی.ولز    عبدالحسین شریفیان و امیر احمدی آریان

«همین مقوله منشای اصلی اختراع بزرگ من است. اما شما اشتباه می کنید که می گویید ما نمی توانیم در زمان حرکت کنیم. مثلا، اگر من رویدادی را آشکارا به یاد بیاورم، به زمان رخداد آن باز می گردم: به قول معروف، فراموش کار می شوم. لحظه ای به عقب باز می گردم. البته برای توقف طولانی در گذشته وسیله ای در اختیار نداریم، حتا به اندازه ی توقف زمانی یک آدم وحشی یا یک حیوان در یک پرش یا جهش دو متری. اما از این نظر، یک انسان متمدن بر یک انسان وحشی برتری دارد. او، به رغم نیروی جاذبه می تواند سوار بالن شود و به آسمان برود، پس چرا نباید امیدوار باشد که سرانجام می تواند حرکتش را در امتداد بعد زمان کم یا زیاد کند، یا حتا بازگردد و در مسیر دیگری به حرکت ادامه دهد؟» -از متن کتاب-