نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

بنیاد ما بعدالطبیعه اخلاق

45,000 تومان
ایمانوئل کانت مترجمان: حمید عنایت - علی قیصری

بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق (گفتاری در حکمت کردار)

45,000 تومان

   ایمانوئل کانت

   حمید عنایت و علی قیصری

مابعدالطبیعهٔ اخلاق اثر مهمی که در سال‌های پایانی سدهٔ هجدهم منتشر ساخت. کانت در این اثر، آزادی انسان را یک حق طبیعی و ذاتی او و به عنوان حقی بشری به رسمیت می‌شناسد. تا آنجا که دین را نیز بر انسان نمی‌دانست. این فلسفه او اومانیسم خوانده می‌شود.

کانت معتقد بود که ارادهٔ خیر و حسن نیت تنها مفهوم ذاتاً خوب است و معنی حسن نیت، انجام وظیفه است، تنها دلیل موجه برای ادای وظیفه همان وظیفه بودن آن است و هیچ دلیل دیگری نباید داشته باشد، و اگر کسی از ترس مجازات و یا به امید پاداش ادای وظیفه کند، تکلیف خود را انجام نداده است. کانت در این زمینه گفته است: «من خواب می‌دیدم و می‌پنداشتم که زندگی تمتع است چون بیدار شدم دیدم وظیفه است.»تکلیف عملی است که شخص برای متابعت از قاعدهٔ کلی انجام می‌دهد. به عبارتی دیگر تکلیف احترام به قانون است. قاعدهٔ اخلاقی اصلی کانت این است که شخص باید همواره چنان عمل کند که گویی شیوهٔ عمل او قانون فراگیر طبیعت خواهد شد و همواره و همه‌وقت قانون کلی خواهد بود.قاعدهٔ اساسی دیگر در فلسفهٔ کانت بیان می‌کند که انسان غایت فی نفسه است و باید با هر انسانی، خواه خود و خواه دیگران به عنوان غایت رفتار کرد نه وسیلهٔ رسیدن به هدف.

سنجش خرد ناب

700,000 تومان

نویسنده: ایمانوئل کانت

مترجم: میر شمس الدین ادیب سلطانی

سنجش خرد ناب یا نقد عقل محض (به آلمانی: Kritik der reinen Vernunft) یا نقد اول نخستین کتاب از سه‌گانهٔ فلسفه انتقادی از ایمانوئل کانت است که اولین‌بار در سال ۱۷۸۱ چاپ شد. این کتاب مهم‌ترین اثر کانت است و دربارهٔ ویژگی‌های عقل و توان آن در شناخت متافیزیک است.

کانت در این کتاب به بررسی و تقسیم‌بندی مقولات شناخت و نیز بررسیِ محسوسات،ادراک و عقل محض پرداخته‌است. او در این کتاب عقل، محسوسات و ادراک، و ویژگی‌های عقل محض در شناخت متافیزیکی را شرح داده‌است.

از این کتاب تاکنون دو ترجمه به زبان فارسی با مشخصات زیر انجام شده است:

ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌، س‍ن‍ج‍ش‌ خ‍رد ن‍اب‌، ت‍رج‍م‍ۀ م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ ادی‍ب‌ س‍ل‍طان‍ی‌، وی‍راس‍ت‌ ۲، ت‍ه‍ران‌: امیرکبیر‏‫، ‏‫‏۱۳۶۲؛‬ ۱۳۸۳. ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌، نقد عقل محض، ترجمۀ بهروز نظری، کرمانشاه: باغ نی، ۱۳۹۰؛ ویراست دوم (با ویرایش محمدمهدی اردبیلی): تهران: ققنوس، ۱۳۹۴. میرشمس‌الدین ادیب‌سلطانی در ترجمۀ‌ خود در کنار متن اصلی آلمانی، از ترجمه‌های انگلیسی، فرانسوی، روسی، عربی و عبری نیز استفاده نموده‌است.

سنجش خرد ناب

310,000 تومان

ایمانوئل کانت

ترجمه: میر شمس الدین ادیب سلطانی

نخستین کتاب از سه‌گانهٔ فلسفه انتقادی از ایمانوئل کانت است که اولین‌بار در سال ۱۷۸۱ چاپ شد. این کتاب مهم‌ترین اثر کانت است و دربارهٔ ویژگی‌های عقل و توان آن در شناخت متافیزیک است. کانت در این کتاب به بررسی و تقسیم‌بندی مقولات شناخت و نیز بررسیِ محسوسات، ادراک و عقل محض پرداخته‌است. او در این کتاب عقل، محسوسات و ادراک، و ویژگی‌های عقل محض در شناخت متافیزیکی را شرح داده‌است.

سنجش خرد ناب (ویراست دوم)

تومان

نویسنده: ایمانوئل کانت

مترجم: میر شمس الدین ادیب سلطانی

سنجش خرد ناب یا نقد عقل محض (به آلمانی: Kritik der reinen Vernunft) یا نقد اول نخستین کتاب از سه‌گانهٔ فلسفه انتقادی از ایمانوئل کانت است که اولین‌بار در سال ۱۷۸۱ چاپ شد. این کتاب مهم‌ترین اثر کانت است و دربارهٔ ویژگی‌های عقل و توان آن در شناخت متافیزیک است.

کانت در این کتاب به بررسی و تقسیم‌بندی مقولات شناخت و نیز بررسیِ محسوسات،ادراک و عقل محض پرداخته‌است. او در این کتاب عقل، محسوسات و ادراک، و ویژگی‌های عقل محض در شناخت متافیزیکی را شرح داده‌است.

از این کتاب تاکنون دو ترجمه به زبان فارسی با مشخصات زیر انجام شده است:

ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌، س‍ن‍ج‍ش‌ خ‍رد ن‍اب‌، ت‍رج‍م‍ۀ م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ ادی‍ب‌ س‍ل‍طان‍ی‌، وی‍راس‍ت‌ ۲، ت‍ه‍ران‌: امیرکبیر‏‫، ‏‫‏۱۳۶۲؛‬ ۱۳۸۳. ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌، نقد عقل محض، ترجمۀ بهروز نظری، کرمانشاه: باغ نی، ۱۳۹۰؛ ویراست دوم (با ویرایش محمدمهدی اردبیلی): تهران: ققنوس، ۱۳۹۴. میرشمس‌الدین ادیب‌سلطانی در ترجمۀ‌ خود در کنار متن اصلی آلمانی، از ترجمه‌های انگلیسی، فرانسوی، روسی، عربی و عبری نیز استفاده نموده‌است.

سه رساله پیشانقدی

35,900 تومان
ایمانوئل کانت حسن افشار در اين كتاب سه دوره در زندگي كانت از يكديگر جدا شده اند: كانت اديب، كانت حكيم و كانت فيلسوف. هر كدام حكايتي دارند كه به نوبه ي خود خواندني است و هر يك كتاب جداگانه اي مي طلبد. از همه جا بارزتر دگرديسي تدريجي كانت در دهه 1760 كه او به ميانه ي عمرش مي رسد نمايان مي شود. كندوكاو در آثار اين سال هاي كانت نشان مي دهد كه او چه راه پرپيچ و خمي را پيموده تا به نقدهاي دو سه دهه بعدش رسيده است. آراي او در زمينه ي اخلاق و انسان شناسي، به ويژه نوع نگاه او به زنان و مردان، زناشويي، اقوام و ملل و نژاد، در گذر ايام گاهي از بن تغيير كرده اند.