نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

جریان های اصلی اندیشه غربی (۲جلدی)

تومان
انتخاب متون و تفسیر: فرانکلین لو - فان - باومر تطبیق و ترجمه: کامبیز گوتن

جریان های اصلی اندیشه غربی به بیان خود نویسنده در مقدمه کتاب، کتابی است که می کوشد؛ به یاری اسناد و مقالات تفسیری، سرگذشت برخی از ماجراهای چشمگیر ذهن غربی را از قرون وسطای اولی گرفته تا روزگار کنونی ما که عصر اضطراب است حکایت کند. برای کسی که ذره ای قوه تصور در وجودش باشد این حکایت می تواند بی اندازه جالب باشد. این کتاب لااقل از دو گرایش مهم در فرهنگی واحد در خلال هفت یا هشت سده پرده بر می دارد. تهور و ماجرای پر خطر اندیشمندان و تلاش پی گیرشان را برای پیش برد دانش آشکار می سازد، از کسانی سخن می گوید که کوشیدند از دیدگاه محیط خود و مقدار معرفتی که در اختیارشان بود این جهان راز آمیز را توجیه کرده، معمای هستی بشر را حل نموده و اهداف اجتماعی عملی مفیدی را طرح ریزی کنند. این سرگذشت اساسا به اروپا و اروپائیان ربط می یابد، ولی به آمریکا و آمریکائیان تا جایی که مشارکتشان در فکر و فرهنگ غرب موثر بوده است بی ارتباط نیست. مترجم محترم هم انگیزه خود از ترجمه این کتاب را در درجه ی نخست ادای حق شناسی نسبت به ادراک عمیق و نگرش بی آلایش نویسنده دانسته زیرا نویسنده هدفی را که در آغاز کتاب برای خود تعیین کرده تا آخر کتاب با صداقت و روشن بینی دنبال می کند و دچار لغزش نمی شود و در درجه دوم، بیان شاهکارهای ادبی، فلسفی، علمی و دینی بزرگانی چون سن توماس، سن آگوستین، دانته، اسپینوزا، نتیتن، ولتر، هگل، داروین، نیچه و ...با هدف شناساندن طرز فکرهایی که در تعیین سرنوشت فرهنگ غرب دخالت داشته اند، معرفی می کند.