نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

فارسی زبانی

تومان
برت فراگنر مترجم: سعید فیروز آبادی

زبان فارسی نخستین زبان پذیرش اسلام در حوزه شرق خلافت اسلامی و و چندین قرن زبان آمد و شد فرا منطقه ای بوده است.برت فرانگر،ایران شناس سرشناس معاصر،در کتاب حاضر پژوهش و نظریه ای ارائه میکند که میتواند سرمشقی برای پژوهش های ایران شناسی باشد.بررسی قلمرو زبان فارسی و دلایل اهمیت آن در تاریخ بخش بزرگی از جهان در گذشته و حال،فرصت ها و تهدیدها،نشان دادن زمینه هایی برای ایجاد هدملی و کندوکاو در پیشینه زبان فارسی با نگاه به آینده از دیگر موضوع های این پژوهش است.