نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تحلیل رفتار متقابل

150,000 تومان
ون جونز و یان استوارت ترجمه: بهمن دادگستر

عصر حاضر دوران روابط پیچیدة انسانی است كه در آن تمام پدیده‌های مربوط به كنش‌ها و واكنش‌ها در مسیر فشارزای خاص خود در جریان است. این روابط پرپیچ و خم و درهم آمیخته اگر در روند‌های علمی خود قرار نگیرند، مشكلات بسیاری به وجود می‌آورند كه نه تنها این مشكلات اثرات مخرّبی بر خود شخص دارد، بلكه اثرات مهلكی بر سازمانها، نمادها، خانواده‌ها، مدارس و مؤسسات خواهد داشت. تحلیل رفتار متقابل نظریه‌ای است كه با استفاده از آن می‌توان گامهای مؤثری در شناخت و درمان شخصی و رشد روحی روانی برداشت. همچنین این نظریّه در بهبود روابط انسانی كاربرد مؤثّری دارد.