در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تاریخ معاصر کرد

تومان
دیوید مک داول ترجمه: ابراهیم یونسی

آیا کردها یک ملت اند؟اگر این چنین است این ملت چگونه به وجود آمد؟ ویژگی هایی که ملتی را از سایر مقولات قومی متمایز می کنند کدامند_یعنی از یک مقوله قومی از عده ای از مردمی که تصادفا نیا وزبان وفرهنگ مشترکی دارند_یا از جامعه ای قومی ¸یعنی مردمی که به عنوان کرد ¸نه در مقام دارندگان مذهبی جدا از مذهب عامه مردم بلکه بر اساس اندیشهای سیاسی و اجتماعی مشترک عمل میکنند؟ چنین مواردی مسائل دشواری را فرا راه جامعه ای قرار میدهند که هنوز در مقام یک ملت در سرزمینی مشخص از نظر بین المللی قبول عام نیافته است.