در حال نمایش 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

در جبهه غرب خبری نیست

110,000 تومان
نویسنده: اریش ماریا رمارک مترجم: محمدرضا جولایی

سوء قصد به ذات همایونی

84,000 تومان

رضا جولایی

«سوء‌قصد به ذاتِ همایونی» یک رمانِ تاریخ‌ساز است. «رضا جولایی» با نوشتنِ این رمان نگاهی نو به مفهومِ تاریخ در داستان‌نویسی ایرانی افزود. رمان روایتِ اعضای جریانی مارکسیستی ا‌ست در دورانِ استبداد محمدعلی شاهِ قاجار در تهران و ترورِ نافرجامِ این شاه که دلیلی می‌شود بر سرکوب‌های بعدی او… جولایی با قدرتِ خیال و به خدمت‌ گرفتن تاریخ‌نگاری شخصی‌اش جهانی آفریده که در آن می‌توان روحِ آزادی‌خواهی، تنهایی و هراس را مشاهده کرد. رمانی که در آن استالین و صادق هدایت هم حضورِ خود را دارند و چنان جذاب و پرحادثه نوشته شده که عملاً یکی از نمادهای رمان‌نویسی ایران در سی سالِ گذشته است. جولایی در این رمانِ پرکشش سرنوشت‌هایی می‌سازد که در تاریخِ رسمی خبری از آن‌ها نیست و انگار اوست که این ارواح را احضار می‌کند تا از یک گذشته‌ی دور بگویند، مصداقی شوند از «یاد آر ز شمعِ مرده یاد آر» دهخدا و مخاطب را مقابلِ این پرسش قرار دهند که در کوچه‌های تاریکِ تهران در میانه‌ی استبداد و خفقان، آیا آزادی و جوان ‌بودن رستگار شد؟ رضا جولایی با نوشتنِ این رمان جهانی دیگر آفرید…

سوء قصد به ذات همیونی

120,000 تومان

رضا جولایی

«سوء قصد به ذاتِ همایونی» یک رمانِ تاریخ ساز است. «رضا جولایی» با نوشتنِ این رمان نگاهی نو به مفهومِ تاریخ در داستان نویسی ایرانی افزود. رمان روایتِ اعضای جریانی مارکسیستی ا ست در دورانِ استبداد محمدعلی شاهِ قاجار در تهران و ترورِ نافرجامِ این شاه که دلیلی می شود بر سرکوب های بعدی او… جولایی با قدرتِ خیال و به خدمت گرفتن تاریخ نگاری شخصی اش جهانی آفریده که در آن می توان روحِ آزادی خواهی، تنهایی و هراس را مشاهده کرد. رمانی که در آن استالین و صادق هدایت هم حضورِ خود را دارند و چنان جذاب و پرحادثه نوشته شده که عملاً یکی از نمادهای رمان نویسی ایران در سی سالِ گذشته است. جولایی در این رمانِ پرکشش سرنوشت هایی می سازد که در تاریخِ رسمی خبری از آن ها نیست و انگار اوست که این ارواح را احضار می کند تا از یک گذشته ی دور بگویند، مصداقی شوند از «یاد آر ز شمعِ مرده یاد آر» دهخدا و مخاطب را مقابلِ این پرسش قرار دهند که در کوچه های تاریکِ تهران در میانه ی استبداد و خفقان، آیا آزادی و جوان بودن رستگار شد؟ رضا جولایی با نوشتنِ این رمان جهانی دیگر آفرید…