در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

شرح جنون: تفسیر موضوعی دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

600,000 تومان
سیداحمد بهشتی شیرازی

تفسیر موضوعی دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

دربارۀ لسان‎‌ا‌لغیب و مشرب او، در تفسیر شاهکارهای شعری وی دو شیوه وجود دارد. عده‎‌ای رندی‎‌های او را ظاهری می‎‌دانند و شراب و شاهد و ساقی او را ظاهری تلقی می‎‌کنند و عده‌‎ای از آنچه او گفته تعابیر باطنی دارند. سید احمد بهشتی شیرازی ازجمله گروه دوم است و در شرح جنون در پی آن است تا با معرفی فرهنگ ادبی که حافظ از متن آن برخاسته است و مطالعۀ تطبیقی مضامین اشعار او و دیگر شعرای نامور فارسی‎، نقبی به کنه شعر او بزند.