در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

بنیاد حق طبیعی

450,000 تومان

یوهان گوتلیب فیشته

ترجمه: سیدمسعود حسینی

این کتاب یکی از آثار اصلی یوهان گوتلیب فیشته، فیلسوف ایدئالیست آلمانی است. او که پیرو فلسفۀ کانت بود و آغاز مکتب ایدئالیسم آلمانی را رقم زد، در این کتاب، بر اساس دیدگاه‌های ایدئالیستی‌اش نحوۀ شکل‌گیری جامعۀ سیاسی، قوا و بخش‌های آن، اشکال حکومت، نحوۀ شکل‌گیری آگاهی اجتماعی و قوانین حکومت عقلانی بر انسان را توضیح می‌دهد.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست، که بخش فلسفی و متافیزیکی کتاب است، به بحث در باب مبانی فلسفی جامعه و اجتماع سیاسی بشری می‌پردازد، و بخش دوم، که بخش کاربردی کتاب است، اصول مطرح‌شده در بخش نخست را در حوزه‌های ملموسی مثل رابطۀ زن و شوهر، رابطۀ والدین و فرزندان، رابطۀ دولت‌های همجوار با یکدیگر، و مسائلی از این دست به کار می‌بندد.

کتاب بنیاد حق طبیعی از یک سو منبع مهمی برای مطالعۀ فلسفۀ سیاسی آلمانی در اواخر قرن هجدهم و از سوی دیگر منبعی بسیار ارزشمند برای فهم فلسفۀ سیاسی کانت و هگل، دو فیلسوفِ دیگرِ ایدئالیسم آلمانی، است.

پدیدارشناسی روح (گالینگور)

580,000 تومان
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ترجمه: سیدمسعود حسینی و محمدمهدی اردبیلی

ارزش این کتاب در آن است که اولاً می‌توان آن را اولین کتاب هگلی هگل نامید که در آن وی به تمامی از چهارچوب اندیشه‌های پیشینیانش، به ویژه کانت و شلینگ، رهایی یافته و خود را به عنوان فیلسوفی صاحب سبک نشان می‌دهد. ثانیاً پدیدارشناسی روح واجد چنان نظام فلسفی عمیقی است که حتی اگر هگل، غیر از آن، هیچ کتاب دیگری نمی‌نوشت، این کتاب به تنهایی این قابلیت را داشت که هگل را به فیلسوفی بزرگ بدل سازد.

نظام ایدئالیسم استعلایی

تومان
فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ ترجمه: سیدمسعود حسینی

نظام ایدئالیسم استعلایی اثر فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ جایگاهی ویژه و بی‌بدیل در ایدئالیسم آلمانی پساکانتی دارد. این اثر به همراه بنیاد کل آموزه‌ی علم فیشته و پدیدارشناسی روح هگل سه اثر دوران‌ساز این جریان فلسفی را تشکیل می‌دهند. نظام ایدئالیسم استعلایی در واقع مظهر اوج اندیشه‌های فلسفی شلینگ در دوره‌ی نخست فعالیت او (۱۷۹۴-۱۸۰۰) و حاصل تأملات وی درباره‌ی فلسفه‌های اسپینوزا، لایب‌نیتس، کانت و فیشته است. شلینگ در نظام ایدئالیسم استعلایی بر آن شد که به رؤیای پساکانتیِ «نظامِ فلسفه» جامه‌ی واقعیت بپوشاند. وی در این اثر کوشید آنچه را نزد کانت و فیشته پراکنده و متفرق بود، در یک اثرِ واحد وحدت ببخشد. از این رو، نظام ایدئالیسم استعلایی شامل دو بخش اولیه است (بخش‌های نخست و دوم) که در حکمِ «فلسفه‌ی اولی» هستند و در آن‌ها «اصلِ» فلسفه استنتاج می‌شود. بخش سوم «فلسفه‌ی نظری» را تشکیل می‌دهد که شلینگ در آن تحقیقاتِ خویش درباره‌ی «فلسفه‌ی طبیعت» را دوشادوش تاریخِ آگاهی شرح می‌دهد. بخش چهارم «فلسفه‌ی عملی» به معنای موسع را تشکیل می‌دهد که شلینگ در آن مفاهیم «اراده»، «خودتعین‌بخشی»، «دیگری»، «قانون اخلاق»، «تاریخ» و «دین» را پیش می‌کشد. بخش پنجم معطوف به «غایت‌شناسی» است. و نهایتاً در بخش ششم «فلسفه‌ی هنر» به‌منزله‌ی ارغنون فلسفه و مقامی برتر از فلسفه مطرح می‌شود.