در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

ده مرد رشید (ایران در زمان هخامنشیان) (۱۰ جلدی)

2,800,000 تومان
شاپور آرین نژاد

پاسارگارد شهری که در ازمنه قدیم،از اوراق زرین تاریخ و پر افتخار ما،با این نام توام است.شهری که سرنوشت کشورهای بزرگ و سلاطین نامور آن روزگاران،در کاخهای سر به فلک کشیده آن، به وسیله شاهان و سرداران ایرانی تعیین میشد...

داستانی در مورد تاریخ ایران باستان که در زمان اردشیر دوم در پاسارگاد آغاز می گردد و درباره رقابت‌های پسران اردشیر هخامنشی دوم بر سر جانشینی اوست.

حاوی داستانهای نسل شجاعان - انتقام تیرداد و... البته این کتاب را نمی توان به عنوان یک منبع تاریخی محسوب کرد اما داستانی جالب در مورد حوادث سلطنت اردشیر دوم است.

ده مرد رشید (۱۰جلدی)

تومان
شاپور آرین نژاد

پاسارگارد شهری که در ازمنه قدیم،از اوراق زرین تاریخ و پر افتخار ما،با این نام توام است.شهری که سرنوشت کشورهای بزرگ و سلاطین نامور آن روزگاران،در کاخهای سر به فلک کشیده آن، به وسیله شاهان و سرداران ایرانی تعیین میشد...

داستانی در مورد تاریخ ایران باستان که در زمان اردشیر دوم در پاسارگاد آغاز می گردد و درباره رقابت‌های پسران اردشیر هخامنشی دوم بر سر جانشینی اوست.

حاوی داستانهای نسل شجاعان - انتقام تیرداد و... البته این کتاب را نمی توان به عنوان یک منبع تاریخی محسوب کرد اما داستانی جالب در مورد حوادث سلطنت اردشیر دوم است.

ده مرد رشید (۹جلدی)

2,500,000 تومان
نوشته: شاپور آرین نژاد

حاوی داستانهای نسل شجاعان - انتقام تیرداد و... البته این کتاب را نمی توان به عنوان یک منبع تاریخی محسوب کرد اما داستانی جالب در مورد حوادث سلطنت اردشیر دوم است.

داستانی در مورد تاریخ ایران باستان که در زمان اردشیر دوم در پاسارگاد آغاز می گردد و درباره رقابت‌های پسران اردشیر هخامنشی دوم بر سر جانشینی اوست.