در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کارنامه تلخکان

280,000 تومان

نام نویسنده : شیوا مسعودی

دلقک ایرانی تنها در هیئت افرادی چون کریم شیره ای-دلقک راه یافته به دربار ناصری-و در ادامه ی آن دلقک های نمایش سنتی-مبارک دلقک خیمه شب بازی و سیاه دلقک سیاه بازی در متن قرار دارد.اما سرگذشت قل و بعد از آن مبهم است.ویژگی و کارکرد او در این دوره ی در متن بودگی هرچند کوتاه نشان میدهد شکل گیری دلقک نمایشی جز با تباری کهن و قدرتمند امکان پذیر نیست،همچنان که طردش از تئاتر آمده از درام غربی پس از مشروطه پذیرفتنی نیستپس وجود گروه هایی تباری تا نقطه ی مرکزی دلقک نمایشی سنتی و تغییر آن در شکل های متفاوت تا امروز ضروری می نماید.نویسنده در این کتاب به شناخت نیاکان دلقک و بازیابی حضور او در ادبیات نمایشی ایران،با ردیابی شکل های متفاوت گذشته و امروزش،اهتمام دارد و تلاش میکند تا خطوط محو شده ی مسیر تاریخی او را روشن سازد و مانایی این شخصیت را در قلمرو فرهنگی و نمایشی اثبات کند.