نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

در جستجوی صبح (۲جلدی با قاب)

850,000 تومان
خاطرات عبدالرحیم جعفری

کتاب «در جستجوی صبح» خاطرات یکی از تاثیرگذارترین افراد در حوزه ی نشر «عبدالرحیم جعفری» بنیان گذار موسسه انتشارات امیرکبیر است. این کتاب که حاصل نگاه عمیق و ظریف عبدالرحیم جعفری به محیط اطراف خود است، دربرگیرنده ی اطلاعات جامع و ارزشمندی در حوزه ی تاریخ معاصر نیز هست. در بخشی از فصل «تهران و دروازها» از زبان عبدالرحیم جعفری می خوانیم: «علائم جنون هنوز در تهران بروز نکرده بود: هنوز از این اژدهای دمانی که کف بر دهان آورده است و می کوبد و می رود و به کوه و دره و دشت ابقا نمی کند اثری نبود. پایتخت کشور شاهنشاهی شهرکی بود با کمتر از یکصد هزارنفر جمعیت و چندین و چند برج و بارو و دروازه و دروازه بان و خندق و محافظ. برگرد شهر که تمام باغ بود و گندمزار و صیفی کاری، خندقی بود به عمق چهار پنج متر و عرض شش تا ده متر؛ بر چهار گوشه ی شهر مناره هایی بود کاشیکاری شده؛ و دوازده دروازه به نیت بهره گیری از تیمن دوازده امام و چهارده برج حفاظتی به نیت چهارده معصوم در باروی شهر... »