نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

بودا کیست و پیامش چیست؟

تومان
نویسنده و گردآورنده: عبدالعظیم رضایی

کتاب حاضر در سی‌وهشت بخش گردآوری و تالیف شده است. کتاب حاضر شرح کاملی از تاریخ، رویکرد، عقاید و... گوتاما بودا، بنیان‌گذار مذهب بودایی و آیین بودایی است. رضایی در پی تحقیقات خود، از چگونگی پیدایش و تحولات تاریخی دین بودا و گسترش آن در آسیا و معرفی وجوه مختلف آیینی و اعتقادی پیام و طریقت بودا و حتی نقدهایی که به برخی عقاید او وارد است می‌گوید. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «گاهی نگذشت که پیروانی فراوان پیدا کرد و پندها و اندرزهای او در سراسر هندوستان و چند کشور همسایه هندوستان پیچید و از دور و نزدیک نزد او آمده، روش و آیین وی را پذیرفته و در راه او گام برداشتند و این آیین نخست در سراسر هندوستان و سپس در کشورهای دیگر پابرجا شد و رستاخیزی بزرگ پدیدار گشت. بودا زناشویی را ناروا دانست و به کارکردن و کوشش و پویش در راه زندگی‌کردن ارجی ننهاد و دریوزگی را به مردم آموزش داد و همین کارهاست که می‌توان بر او خرده گرفت و تا جایی که گاهی دراز، زنان را به حساب نیاورد و آنان را در انجمن خود راه نداد. بودا که بی‌نیازی و بی‌آزی را آموزش می‌داد و کسانی که نزد او می‌آمدند دست از زندگانی و زن و فرزند شسته پیرو او شده و با کشکول گدایی خوراک خود را به‌ دست می‌آوردند... .»

 

پیام تورات چیست و اسرائیلیان چه می گویند؟

120,000 تومان
نویسنده و گردآورنده: عبدالعظیم رضایی

 نویسنده در این کتاب در چهل و یک بخش به مباحث و موضوعاتی نظیر بت‌پرستی در عربستان پیش از اسلام، آیین یهود از آغاز تاکنون، یهوه و بعل، کتاب آفرینش، پیامبران بنی‌اسرائیل، سلیمان پیامبر و روزگار زرین یهود، دوره بازسازی مسجد اقصی، داستان تن‌پوش موسی و هارون، پند و اندرزهایی که موسی به اسرائیلیان می‌دهد، بررسی کتاب تورات به گونه‌ای همه‌سویه، پند و اندرزهای سلیمان پسر داود، موسی در باور دانشمندان و تاریخ‌نگاران، سرگردانی دوباره یهودیان، بنی‌اسرائیل گرفتار دو نیروی مسیحیت و اسلام، یهوه‌پرستی و پادشاهی در بنی‌اسرائیل، فرهنگ و تمدن یهود در دوره اسلام، صهیون چیست و صهیونیزم کیست؟ یهودیان چشم به راه مسیح، باورمندی‌ها در آیین یهود، نگرشی همه‌سویه به جستارهای تورات و تبار اسرائیل و... می‌پردازد. کتاب پیام تورات چیست و اسرائیلیان چه می‌گویند؟

مسیح کیست و مسیحیت چیست؟

120,000 تومان

نویسنده و گردآورنده: عبدالعظیم رضایی

 نویسنده در این کتاب در سی و چهار بخش با مباحث و موضوعاتی نظیر مسیحیت، انگیزه‌های پراکنده شدن مسیحیت، درد و رنج عیسا و به صلیب کشیدنش، دگرگونی مسیحیت پس از عیسا، انجیل‌های چهارگانه و سرچشمه و دربردارندگی آن‌ها، مسیحیت در کشورهای اروپا، کلیساها در سراسر جهان، مسیحیت در افریقای شمالی، خاور نزدیک و اروپای خاوری، مسیحیت در آمریکای لاتین و بریتانیا، مسیحیت در ایران، جنگ‌های صلیبی و انگیزه‌های آن، ریشه و پایه مسیحیت، سازوکار مسیحیت و انجیل‌ها در گذشت زمان، انجیل‌ها و تاریخ انسان‌ها و... پرداخته است. در بخشی از پیشگفتار آمده است: «جنگ‌های صلیبی که در پیدا فریبنده و دفاع از بیت‌المقدس آرامگاه عیسا به راه افتاد یکی از ورق‌های ننگین و افسوس برانگیز تاریخ بشریت است، میلیون‌ها انسان زحمت‌کش اروپایی به انگیزش آموزش‌های گمراه‌کننده اسقف‌های مسیحی و دستگاه عوام‌فریب پاپ رو به سوی کشورهای خاور زمین به جنبش درآمدند و در لوای آن پوزش بدتر از گناه به کشتار و چپاول مسلمانان مصر و سوریه و آسیای کوچک و فلسطین پرداختند و به راستی آهنگ‌های شوم جهان‌گشایی و دستبرد فئودال‌های اروپایی و دستگاه روحانیت مسیحی را که خود از بزرگ‌ترین نیروهای فئودالی و بورژوایی اروپایی شده بود با نام در پیدا نیک‌نمایی دین‌کاری کردند...»