نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

تخت جمشید: بناها، نقشها، نبشته ها

2,470,000 تومان
نویسنده : اریش ف.اشمیت مترجم : عبدالله فریار

مردم شناسی ایران

تومان

هنری فیلد

ترجمه: عبدالله فریار

این کتاب در تاریخ 1343 توسط هنری فیلد نوشته شد، ایشان در این سال ماموریتش را از بغداد شروع کردند و در مورد اکثر شهرهای ایران تحقیقاتی انجام داده اند که نتایج آن را در این کتاب نوشته اند. تحقیقات این کتاب جزء برنامه ای برای تجهیز موزه فیلد از اطلاعات خاورمیانه بوده که پس از برنامه مطالعاتی این گروه تحقیقاتی در عراق انجام شده است. پس از ایران نیز گروه عازم قفقاز شد. این گروه در عراق، ایران و قفقاز بیش از 2500 نفر را مورد مطالعه قرار دادند. مطالعه در ایران در اوت و سپتامبر 1934 ( مرداد و شهریور 1313 انجام شده است. ). فیلد در مقدمه کتاب خود اشاره می کند که علی اصغر حکمت و آندره گدار به او پیشنهاد انجام برنامه انسان شناسی کامل ایران را دادند که ظاهرا این طرح هرگز به مرحله اجرا درنیامد.گروه تحقیقاتی به سرپرستی فیلد، برای انجام دوره تحقیقات مجوز رسمی از دولت ایران گرفتند. این گروه کار خود را از شیراز آغاز و با انجام تحقیقات و اندازه گیری بدن انسان و جمع آوری نمونه های گیاهی، حبوانی و نیز عکسبرداری دنبال کردند. در این مسیر، گروه تحقیقاتی فیلد در اصفهان، شهرری و برخی نقاط دیگر ایران، به بررسیها در حوزه انسان شناسی جسمانی و نیز جمع آوری نمونه های گیاهی و حبوانی پرداختند.

محتویات این کتاب چنین است : فهرست، قسمت اول : سرآغاز، مقدمه، سرزمین و مردم ایران، مردم ایران [ ایالات شمال و شمال غربی، گروههای نژادی، مازندران، گیلان، خمسه، قزوین، آذربایجان، کاشان، لرستان، خوزستان، بختیاری گرمسیر، اصفهان، فارس و بنادر خلیج، لارستان و بندر عباس، کرمان، بلوچستان، سیتان، یزدع خراسان، سمنان و دامغان، تقسیمات جدید ایران، مردم شناسی جسمانی ایران , مطالب مربوط به استخوان بندی، روش و تکنیک اندازه گیری، یهودیهای اصفهان، اطلاعات تطبیقی درباره یهودیهای آسیای جنوب غربی و قفقاز، روستائیان یزدخواست، ده نشینان کناره، لرهای پشت کوه، کارگران ری وافراد متفرقه، مقایسه چهارگروه ایران، تجزیه نژادی جمعیت ایران، موقعیت نژادی ساکنان ایران] قسمت دوم : فهرست قبائل و کتابنامه و فهرست اعلام و لوحه ها این کتاب در 920 صفحه به همراه 144 عکس و به ضمیمه نقشه های بسیار در سال 1343 در تهران در دوهزار نسخه به چاپ رسیده است.