نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

جهان بدون جنگ

27,000 تومان
   جان برنال    عطا الله نوریان ناهماهنگي‌هاي کنوني بين‌المللي، ترس ناشي از خطر هميشگي جنگ و نابودي کامل بر اثر جنگ هسته‌اي بزرگ، پاره‌اي از بهايي است که انسان به خاطر تقسيم جهان به بلوک‌هاي نظامي رقيب پرداخته و خواهد پرداخت، پارة ديگر، هزينة بالفعل و بالقوه‌اي است که در راه تدارک چنين جنگي پرداخت مي‌شود و اين هزينه تمامي جهان را درگير خواهد کرد، حتي در کشورهايي که ظاهراً نقشي در جنگ نداشته باشند. شيوه‌هاي از ميان برداشتن اين ناهمساني‌هاي تحمل‌ناپذير و فراهم‌آوردن امکان‌ها و افزايش سطح زندگي تهي‌دست‌ترين ملت‌ها و طبقات ـ که با کوشش‌هاي خودشان به توليد بپردازند و در صلح و آرامش زندگي کنند ـ مضمون بخش بيش‌تر اين کتاب است.