نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کمون زندان (روایتی تاریخی با رویکرد جامعه شناختی از کمون زندان در دوره پهلوی دوم)

45,000 تومان
علیرضا اسکندریون و گلشید کریمیان

کتاب حاضر، روایتی است از امری ممکن و مطلوب بر پایه تجربه عینی. در این کتاب «کمون» را از ابتدای تمدن بشری آغاز کرده و به پاریس رفتیم و سپس وارد زندان شدیم و با فضای مخوف آن در کنار مبارزان زندگی کردیم و پای در زندگی جمعی گذاشتیم، زندگی ای که با طی کردن فرازها و فرودها جلوه ای کم نظیر از زیست اجتماعی را نمایان کرد. نکته حائز اهمیت اینکه اوج تکامل جوامع که از دیدگاه مارکس در جامعه ای مبتنی بر برابری و بهره مند از آزادی متجلی می شود، در تجربه «کمون زندان» جلوه ای عینی و مادی به خود گرفت. علیرغم خیال پردازانه خواندن و رویایی تصور کردن چنین جامعه ای توسط حاکمیت سرمایه، علمی و عملی بودن آن جامه واقعیت پوشید. «کمون زندان» که توسط زندانیان کمونیست پایه گذاری شد و در واقع چارچوب تئوریک آن بر اساس اصلی ترین و اصیل ترین آموزه های مارکسیستی بنا گذاشته شد از چنان قابلیتی در ارتقای مناسبات و تحکیم روابط برخوردار بود که زندانیان سیاسی غیرکمونیست نیز مشتاقانه از آن تاسی جستند. گستردگی شمول مناسبات کمون و مقبولیت آن در بین زندانیان سیاسی آن را به امری ممکن و مطلوب تبدیل کرد. امری که تعمیم آن جهانی دیگر را رقم می زند. جهانی فارغ از ستم، بهره کشی و تبعیض طبقاتی و فراطبقاتی. جهانی که انسان ارزش های والای خود را در جامعه ای مطلوب خود می سازد و می یابد. کتابی که به پاس اندیشه های والای انسانی علی اشرف درویشیان نویسنده زحمتکشان و ستمدیدگان به یاد بیدار او تقدیم شده است.